header_1
Korzo 15/13, 24000 Subotica, Srbija, djnatasa@yahoo.com
01.10.2023. Nedelja

 

 

ENERGETSKI KALKULATOR 

 

VIDEO IGRICA

"Energetski model 2050"

 
Pomažu nas
 
 
Global Greengrants Fund

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство заштите животне средине

 

Croatia - Serbia cross-border programme

 

 

Sida

 

 

 


08.06.2016.

Poštovаni glаvni uredniče,

Nа osnovu člаnа 83. Zаkonа o informisаnju  trаžimo dа objаvite demаnt nаvodа u tekstu:
http://www.kurir.rs/vesti/biznis/pobuna-mestana-kostolca-cekor-laze-da-pomaze-profitira-na-muci-naroda-clanak-2294605
u štаmpаnom izdаnju nа istoj rubrici kаo tekst, а ondа i nа veb izdаnju.

Tekst demаntа:

Udruženje grаđаnа "CEKOR" nаjoštrije osuđuje smišljeno plаsirаnje klevetа i neistinа koje su srаčunаte nа obmаnu jаvnosti Srbije o аktivnostimа ove orgаnizаcije i skretаnje pаžnje sа gorućih ekoloških i životnih pitаnjа u vezi sа аktivnostimа EPS RB Kostolаc u rejonu selа Drmno. Tekst objаvljen u Kuriru dаnа 5.6.2016. godine, koji je zаsnovаn nа tzv. sаopštenju predsednikа šest mesnih zаjednicа kostolаčke opštine ne sаdrži ni jedаn jedini istinit podаtаk, pа gа CEKOR kаo tаkvog u celosti odbаcuje. ...03.06.2016.

Na primiljenu vest (http://goo.gl/txyJak) od grupe građana koji se predstavljaju kao predstavnici šest mesnih zajednica: Drmno, Babušinac, Bradarac, Kličevac, Maljurevac i Rečica, u kojoj se navodi da je Centar za ekologiju i održivi razvoj (www.cekor.org) samo naizgled zainteresovan za dobrobit svih građana Drmna, a zapravo sa njima manipuliše sa jedinom namerom da se "promoviše i da stekne materijalnu korist", CEKOR ovu vest ocenjuje kao netačnu i neistinitu i demantuje istu u svom saopštenju u prilogu.

Da sumiramo, aktivnosti CEKOR-a u naselju Drmno su isključivo i jedino usmerene da pomognu građanima Drmna da ostvare svoja ustavna i zakonska prava i obezbede pristojne uslove za život svojih porodica i budućnost svoje dece. Građani, ali i EPS, treba da se zapitaju koji su interesi i razlozi zašto jedna mala grupa tzv. predstavnika mesnih zajednica nastoji da opstruiše ova dobronamerna i na zakonu zasnovana nastojanja i aktivnosti. Ipak, pozivamo predstavnike mesnih zajednica na otvoren, pošten, konstruktivan i čovečanski dijalog oko budućnosti naselja Drmno i da se pozabave stvarnim problemima svoga sela odnosno da pomognu da se legitimni zahtev građana i građanki Drmna čuje u EPSu i Vladi Srbije i da se konačno pristupi raseljavanju ovog sela. ...26.05.2016.

Prag, Subotica, Banja Luka, Tuzla, Sarajevo, Skoplje

Zemlje zapadnog Balkana su konačno počele da ulažu u vetroelektrane, ali investicije u nove termoelektrane na ugalj i dalje premoćno dominiraju, pokazuje nova analiza mreže CEE Bankwatch.

Vlade u regionu aktivno planiraju 2800 MW novih termoenergetski postrojenja na ugalj, a samo 1166 MW iz vetroelektrana. Analiza i dodatni podaci su dostupni na: http://bankwatch.org/publications/western-balkans-countries-invest-least-24-times-much-coal-wind-power BHS verzija na: http://bankwatch.org/sites/default/files/briefing-Balkans-CoalvsWind-26May2016-BHS.pdf

Troškovi novih termoelektrana na ugalj su barem 4,5 milijarde evra, uglavnom iz javnih izvora, dok su troškovi vetroelektrana oko 1,89 milijardi evra, i uglavnom se radi o privatnim investicijama. U sklopu Sporazuma o Energetskoj zajednici, 2012. godine sve zemlje u regiji su preuzele obavezu povećanja udela obnovljive energije do 2020. godine. Ipak vlade još uvek pokazuju sklonost ka izgradnji novih termoelektrana na ugalj. ...23.05.2016.

Cilj konferencije je otvaranje diskusije na temu za ili protiv nuklearne energije i objedinjavanje zaključaka koji će biti poslati nadležnom Ministarstvu.

U uvodnoj reči Zvezdan Kalmar, koordinator za energetiku i transport CEKOR se osvrće na činjenicu da je povećanje emisija GHG I sa njima povezane klimatske promene omogućile su ponovno širenje ideja o korišćenju nuklearne energije kao alternative. U Srbiji se ova tema pojavila i zbog prestanka važenja Zakona koji je zabranjivao izgradnju NE do 2015. Ova konferencija je organizovana sa namerom da se da odgovor na pitanje da li je nuklearna energija dobar pravac za Srbiju.

- Ne bi trebalo da zaboravimo i da je pitanje energije istovremeno i pitanje eksploatacije ljudi, na mnogo načina. Takođe, rešenja za prestanak korišćenja uglja u energetici moralo bi da olakša stanje energetskog siromaštva.

- Bezugljenična energetika u Srbiji je moguća. To nije samo nalaz iz istraživaja, već mišljenje sve većeg dela stručne javnosti. Jedan od važnih elemenata u stvaranju bezugljenične energetike je veća primena biomase

- Najveći neprijatelj konverzije energetike je pogrešno shvaćen društveni cilj rasta radi rasta. Promena je potrebna i njen pravac mora biti smanjenje konzumerizma i pravednija raspodela. Ovo su opšte stvari koje, međutim, odlučujuće utiču i na energetiku. Sada je eksploatacija široko prihvaćena zato što se isplati. Centralizacija profita prisutna je u svim sferama, pa tako i u energetici. Potpuno je tačno da su zato velika preduzeća iz energetike od odlučujućeg značaja za konverziju energetike, a u Srbiji je to pre svih EPS. ...09.05.2016.

Centar za ekologiju i održivi razvoj - CEKOR organizuje konferenciju posvećenu pitanju nuklearne energije kao opcije za budućnost energetike - mitigaciju klimatskih promena u Srbiji.

Konferencija će biti održana 17. maja 2016. godine u hotelu Zira, (Ruzveltova 35) u Beogradu, sa početkom u 10.30 sati.

Zbog toga sto je prošla 2015- ta bila poslednja godina moratorijuma na nuklearnu energiju u Srbiji, CEKOR je pozvao dva istaknuta stručnjaka da govore na konferenciji: Jan Haverkamp, iz Greenpeace-a i Steve Thomas, Profesor fakulteta u penziji za energetsku politiku sa Grinič Univerziteta, koji će nam o negativnim stranama nuklearne energije i međunarodnim iskustvima.

U drugoj sesiji o troškovima i mogućnostima za tranziciju ka novim obnovljivim izvorima energije govoriće: Ilija Batas Bjelić, Istraživač saradnik, Katedra za elektroenergetske sisteme, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Đorđe Samardžija, direktor, Jedan stepen Srbija, Ana Ranković, Fractal i Nenad Stanišić, PhD, Ekonomski fakultet, Kragujevac.

Cilj ove konferencije je otvaranje diskusije na temu za ili protiv nuklearne energije i objedinjavanje zaključaka koji će biti poslati nadležnom Ministarstvu. ...05.05.2016.

(Sarajevo, Subotica - 5. maj 2016. godine) Kina, zajedno sa 177 drugih zemalja sveta, je potpisala Pariski kimatski sporazum u aprilu 2016, i tako se obavezala na prelazak ka obnovljivoj energetskoj budućnosti. Međutim, kinesko finansiranje energetskih projekata u regionu jugoistočne Evrope (JIE) je u suprotnosti sa tom obavezom,  s obzirom da je Kina trenutno najveći investitor u razvoj uglja u JIE. Ova činjenica predstavlja značajnu pretnju ispunjavanju klimatskih i energetskih ciljeva Evropske unije koje zemlje JIE trebaju ispuniti na svome putu ka priključenju EU. ...23.04.2016.

Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) pozvao je JP Elektroprivreda Srbije (EPS), Ministarstvo energetike, Ministarstvo poljoprivrede i životne sredine, te Evropsku banku za obnovu i razvoj (EBRD) da sačine plan raseljavanja za ceo region Kolubarskog i Kostolačkog ugljenog basena u skladu sa obavezama koje, prema kreditu za strukturne reforme, JP EPS ima po ugovoru sa EBRD.

CEKOR navodi da su, pored velikog broja sela koja su zahvaćena rudarskim radovima, a da nisu iseljena (Drmno, Baroševac, Medoševac, Zeoke, Junkovac, Radljevo), najnovijim rudarskim radovima koji se izvode na otvorenom kopu "Veliki Crljeni" kopači došli na po život i imovinu opasnu daljinu - na manje od 100 metara od kuća meštana. ...18.03.2016.

Istovremeno želimo da skrenemo pažnju javnosti na rezultate koje je ova organizacija (HEAL) objavila u svom izveštaju: "Uticaji termoelektrana na ugalj na zdravlje na Zapadnom Balkanu" - "Neplaćeni zdravstveni račun - kako nas termoelektrane na ugalj na Zapadnom Balkanu čine bolesnima" , a koji pokazuju da polovina ukupnih zdravstvenih troškova u regionu potiče iz Srbije.

Pozivamo Ministarstvo rudarstva i energetike i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije da temeljno razmotre izveštaj HEAL-a i njegove rezultate i preporuke uzmu u obzir prilikom izrade strateških dokumenata u oblasti energetike i zaštite životne sredine, odnosno da ih primene u razvoju politika ova dva sektora. ...09.03.2016.

Naziv projekta: Ka održivom razvoju kroz učešće u Strateškoj (SEA) i Proceni uticaja na životnu sredinu (EIA) u Srbiji. 

U Srbiji, organizacije civilnog društva, lokalne zajednice i naučna društva naglasili su značaj unapređenja  procedura za Procenu uticaja na životnu sredinu (EIA). U ovom trenutku procene uticaja na životnu sredinu deluju samo kao opravdanje za projekte koji su rezultat degradacije životne sredine i transformacija prirodnih resursa u privatne investicije. Da bi se rešio ovaj problem, projektom će se preduzeti mere za podizanje svesti i promovisanje učešća javnosti (npr. brošure sa akcentom na prava javnosti) i organizovati  javne debate u slučaju kontraverznih projekata.

CO-SEED GRANTOVE pogledajte OVDE. ...01.03.2016.

Na hiljade ljudi širom Balkana- u Skoplju, Pljevljima, Tuzli i drugim gradovima, su decembra prošle godine, protestujući na ulicama zahtevali da se nešto uradi po pitanju hroničnog zagađenja vazduha u tim gradovima. Najnoviji izveštaj Benkvoč mreže, objavljen juče, pokazuje da su incidenti sa povećanim smogom, u velikom stepenu rezultat izostanka napora i akcije nadležnih organa.

Ipak, po nalazima dve pravne analize, koje su objavljene juče, kvalitet vazduha bi se mogao drastično poboljšati ukoliko bi se dve evropske direktive vezane za kvalitet vazduha transponovale u Ugovor o Energetskoj zajednici jugoistočne Evrope.

Izveštaj, objavljen juče od strane Benkvoč mreže, i grupe ekoloških organizacija iz regiona analizira kontekst zagađenja vazduha u Pljevljima, Tuzli, Sarajevu, Skoplju i Tetovu, nakon masovnih protesta. ...30.01.2016.

Koalicija 27 tokom prethodnih nekoliko meseci bavila se procenom napretka Srbije u Poglavlju 27 (Životna sredina i klimatske promene) i izradila novi izveštaj "Serbia on the Road to EU Accession: Securing ambition for Chapter 27 CSOs’ assessment on the Progress of Serbia in Chapter 27: Environment and Climate Change"("Srbija na putu ka pristupanju EU: Ostvarene ambicije za poglavlje 27, procena organizacija civilnog društva (OCD) o napretku Srbije u poglavlju 27 zaštite životne sredine i klimatske promene". )

Izveštaj su izradile organizacije udružene u Koaliciju 27, Beogradska otvorena škola, CEKOR, Centar za unapređenje životne sredine, Mreža za klimatske akcije Evrope (Climate Action Network Europe-CAN), NVO Fraktal, GM Optimist, Mladi istraživača Srbije (MIS) I WWF - Svetski fond za prirodu.

U izveštaju su predstavljeni pomaci u razvoju politike zaštite životne sredine i klimatskih promena u Srbiji, analizirani aktuelni izazovi i date preporuke za dalje unapređenje.

Izveštaj predstavlja doprinos Kolacije 27 razvoju politike životne sredine i unapređenju kvaliteta života.

Koalicija 27 prati proces usklađivanja i primene politika i propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU u oblasti životne sredine i klimatskih promena i doprinosi tom procesu. ...27.01.2016.

Na jučerašnjem sastanku Odbora direktora Evropske banke za obnovu i razvoj EBRD u Londonu sa predstavnicima nevladinih organizacija, Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR je zatražio od banke kao investitora da pomogne JP Elektroprivreda Srbije u sprovođenju standarda na koje se obavezala svojom saradnjom sa EBRD.

Posle odobravanja kredita EPS-u u visini od 200 miliona EUR-a krajem oktobra 20151čiji je cilj da se EPS restruktuira i da mu se poboljša korporativno upravljanje, politike EPS-a, kompenzacije (kod ekspoprijacija stanovništva) i dugoročno planiranje. EBRD je postao jedan od ključnih partnera EPS-a i kao takav su odgovoran kako za pozitivne tako i za negativne posledice rada EPS-a.

EPS se nalazi u ključnoj fazi kada se priprema za veliki investicioni ciklus koji će obeležiti kvalitet električne energije u Srbiji i koji će odrediti da li će Srbija biti u stanju da ispuni svoje obaveze smanjenja emisija CO2 do nivoa smanjenja od 95% u odnosu na 1990 te godine do 2050 te odnosno da li će uspeti da izbaci fosilna goriva (ugalj) iz proizvodnje struje, odnosno da li će biti u stanju da proizvodnju uglja tokom perioda kada će se polako izbacivati ugalj iz portfolija EPSa sprovodi na ekološki i pre svega socijalno održiv način bez kršenja ljudskih i vlasničkih prava svih lokalnih zajednica koje okružuju kolubarske i kostolačke rudnike uglja. ...18.12.2015.

Uticaj uglja na zdravlje u Srbiji 2015. godine 

Preuzmite  :  Kojim putem idemo!?

Autor: Bjanka Čuturilo, CEKOR ...15.12.2015.


Ovaj Vodič je obnovljena verzija publikacije štampane 2011. godine Vodič za organizacije građanskog društva "Govorimo o IPA- Osnovni pojmovi i mogućnosti učešća". Cilj ovog Vodiča je da da smernice i podrži NVO-e iz zemalja Zapadnog Balkana i druge subjekte koji su zainteresovani ili već učestvuju u programskom ciklusu predpristupnog finansiranja, kao i da ih ojača da mogu u celini da koriste sve mogućnosti i prilike za učešće javnosti u tom procesu. ...10.12.2015.

Kompostiranje je prirodan proces razgradnje biomase i događa se svuda oko nas. Kompostiranjem smanjujemo količinu otpada za odvoženje i odlaganje, a kompostom vraćamo hranjive sastojke zemljištu iz kojeg su potekle, gde će se postupno pretvoriti u humus - plodno tlo.
Kvalitetan kompost hrani biljke, osigurava prozračnost tla, zadržava vodu, stvara uslove za život organizama u zemljištu, i pogoduje rastu biljaka.
Kompostirati se može u vlastitoj bašti, ili dvorištu (samostalno), na pogodnim lokacijama u naseljima (zajedničko kompostiranje) i na velikim kompostanama (centralno kompostiranje) uz prethodno odvojeno prikupljanje bio-otpada u posebne posude i odvoženje na lokaciju kompostane. ...09.12.2015.

U utorak popodne 8.12.2015-te, održan je sastanak CEKOR-a sa direktorom EBRD za Srbiju Danielom Bergom, na kojem je razmotren izveštaj Žalbenog mehanizma EBRD. U skladu sa preuzetim ugovornim obavezama, EPS treba da unapredi svoje procedure ne samo za slučaj Vreoca, na koji se odnosila žalba, već i svuda gde posluje. U tom smislu CEKOR očekuje da EPS ubrza raseljavanje Vreoca, kao i da se angažuje i na društveno odgovornom raseljavanju domaćinstava obuhvaćenih zaštitnim zonama rudarenja u selima Junkovac, Radljevo, Baroševac, Zeoke u kolubarskom, te celokupnog sela Drmno u kostolačkom regionu.

Direktor Berg je na sinoćnjem sastanku sa predstavnicima CEKOR-a najavio kako će u dogledno vreme posetiti Vreoce i upoznati se sa situacijom na terenu.

S obzirom da Evropska banka za obnovu i razvoj poseduje kvalitetnu politiku koja štiti životnu sredinu i lokalne zajednice od eventualnih nanošenja šteta usled projekata koje EBRD finansira, ugovori ove monetarne institucije zahtevaju da se i korisnici kredita EBRD, kao što je u ovom slučaju EPS, pridržavaju politika koje je razvila EBRD. ...03.12.2015.

Predlog Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (dalje Predlog Zakona) je sektorski propis sa reformskim namerama. Kada se pomenu reforme, postoje različite ideje oko toga šta one znače, a u slučaju Predloga Zakona reforme u najkraćem znače nameru da se rudarstvo ojača i proširi kao delatnost u svakom pogledu - povećanjem broja vršilaca delatnosti, povećanjem obima geoloških istraživanja i obima rudarskih iskopavanja i proizvodnje, porastom ulaganja u ove delatnost i drugim. ...30.11.2015.

S obzirom da klimatski pregovori počinju danas u Parizu, grupa nevladinih organizacija u okviru programa SEE SEP pokrenula je video igru Energetskog modela 2050 jugoistočneEvrope South East Europe (SEE) 2050 Energy Model. Ove organizacije tvrde da zemlje jugoistočne Evrope mogu da imaju čistiji, pravedniji i efikasniji energetski sistem, koji je ujedno otporan na klimatske šokove budućnosti.

Model je rezultat rada tima međunarodnih stručnjaka koji sarađuju sa regionalnim grupama civilnog društva. Model je predstavljen u formi onlajn video igre koja omogućuje svakome da izabere svoju energetsku budućnost. Stvaranjem svoje vizije energetske budućnosti, svako ko se poigra sa modelom moći će da vidikako je moguće napraviti razumne odluke o energetskoj budućnosti jugoistočne Evrope. ...26.11.2015.

Tematska sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 27 - Životna sredina.

Sastanak će biti održan u ponedeljak, 30. novembra 2015. godine, u maloj Plenarnoj Sali Narodne skupštine, ulica:Trg Nikole Pašića 13, sa početkom u 11 časova.
Agendu sastanka dostavljamo u Prilogu, a pozicioni papir tokom (draft) i nakon sastanka (konačna verzija).

Molimo Vas da vaše učešće potvrdite do petka, 27. novembra, u 12h na e-mail:nadjereg@gmail.com tel: 060/3131937. ...26.11.2015.

Sastanak Nacionalnog Konventa o Evropskoj Uniji i članova Radne grupe za životnu sredinu u okviru projekta ’’Istočna Srbija na putu ka EU’’ na temu pristupanje EU u sektoru voda.

Sastanak će biti održan u četvrtak, 3. decembra 2015. godine, u sali Zaječarskog upravnog okruga, ulica: Generala Gambete br. 44, Zaječar, sa početkom u 11 časova.
Agendu sastanka dostavljamo u Prilogu.
Molimo Vas da vaše učešće potvrdite do utorka, 1. Decembra, na e-mail: natasa.djereg@cekor.org
tel: 060/3131937. ...18.11.2015.

Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR susreo se nedavno sa meštanima sela Malo Bavanište iz opštine Kovin, sela koji će biti na udaru štetnih posledica ako se ostvare planovi za širenje ugljenokopa i podizanje termoelektrane Kovin.

Meštani okolnih sela nisu upoznati sa planovima kojima će im životi biti promenjeni iz korena. Ako se ostvare u formi u kojoj su najavljene, investicije u iskopavanje i spaljivanje uglja će uništiti poljoprivredu na ovom području, doći će do mučnih postupaka raseljavanja lokalnog stanovništva, a ljudi koji žive u okolini će patiti od štetnih posledica elektrane i ugljenokopa. ...29.10.2015.

U sredu 28. oktobra 2015. god. u Sremskoj Mitrovici održan je IV. stručni forum o upravljanju otpadom. Ovaj forum tematski je zamišljen kao rekapitulacija vidljivih rezultata projekta i definiše sinergiju između komunalih preduzeća i gradske uprave da implementiraju projekte odvojenog prikupljanja otpada, građana koji sisteme upravljanja otpadom koriste i reciklažne industrije koja odvojeno prikupljeni otpad reciklira i iz njega stvara novu vrednost. Ovakvim krugom razvija se lokalna zelena ekonomija koja podstiče otvaranje novih radnih mesta uz pomoć resursa koji bi u protivnom bili odbačeni na deponije širom Hrvatske i Srbije. Iz dosada obrađenih tema kreirali smo viziju o tome kako trebaju izgledati napredni sstemii upravljanja otpadom, kako finansijski motivisati građane (naplata prema količini) i koje su tehnike za smanjenje biorazgradivog otpada. ...19.10.2015.

(Tirana, Albanija, 16.10.2015.) Grupa nevladinih organizacija iz Jugoistočne Evrope dostavila je preko 16.000 potpisa Miguelu Ariasu Cañeteu, EU komesaru za energiju i klimatske promene i kopredsedavajućem Veća ministara Energetske zajednice danas tokom sastanka ovoga tela u Tirani u Albaniji. Regionalna peticija bazirala se na tri zahteva: na povećavanju energetske efikasnosti u domaćinstvima, na eliminaciji korupcije iz energetskog sektora i na usvajanju EU ciljeva vezanih za klimatske promene. Peticiju je potpisalo 16.250 građana i građanki iz država Jugoistočne Evrope [1] koje su članice Energetske zajednice.

Peticija je predata komesaru za energetiku na dan kada je Ministarsko veće odobrilo "Mapu puta o budućnosti Energetske zajednice". Mapa puta uključuje planove za usvajanje dodatnih zakona vezanih za životnu sredinu i javne nabavke i poboljšanje kontrole državne pomoći. Ove mere su ključne za eliminaciju slabih ekoloških standarda koji su deo svakodnevnog života građana i građanki država članica Energetske zajednice, u poređenju sa onima u Evropskoj uniji, kao i za zaustavljanje trenda trošenja javnog novca na podršku zagađujućim izvorima energije. Ipak, usvojeni dokument ne otkriva mnogo detalja kako će se ovi planovi ostvariti i ne obavezuje se na preko potrebno ojačavanje postojećeg mehanizma primene pravila Energetske zajednice. ...09.10.2015.

Sudbina energetskog sektora Srbije i regiona jugoistočne Evrope odlučuje se 16. oktobra 2015. godine na Ministarskom veću Energetske zajednice.

U okviru višegodišnjeg projekta "Strategija održive energije za jugoistočnu Evropu" pokrenuta je regionalna peticija za održivu energetsku budućnost.

Centar za ekologiju i održivi razvoj- CEKOR, i udruženje Fraktal kao nosioci projekta u Srbiji pozivaju građanke i građane Srbije da potpišu ovu on-line peticiju i podržite zahtev da energetski sektor bude efikasniji, pravedniji, čistiji, okrenut ka obnovljivim izvorima energije i da poštuje ciljeve Evropske unije u borbi protiv klimatskih promena.

On line peticiju možete potpisati na http://www.cekor.org/index/page/lg/sr/id/605 ...09.10.2015.

Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR prati godišnju skupštinu Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda MMF i Svetske banke SB u Limi od 9-11.10.2015. Zvezdan Kalmar, koordinator energetike i monitoringa finansijskih institucija koji boravi u glavnom gradu Perua imao je sastanak sa izvršnim direktorima MMF u okviru šire delegacije nevladinih organizacija koju predstavlja evropska mreža za oprost dugova Eurodad.

Nevladine organizacije su istakle na sastanku da neke od mera koje nalaže MMF (mere štednje) imaju teške socijalne i dublje strukturne posledice koje u dužem periodu dovode do značajnog smanjenja socijalne kohezije i drastičnog smanjenja kvaliteta zdravstvene zaštite i obrazovanja. Kalmar je izneo stav da zahtev za restruktuiranje EPSa ne može da se završi privatizacijom dokle god Srbija ne ostvari snažne mere energetske efikasnosti jer je liberalizacija cena nepodnošljiva i potencijalna socijalna bomba koja će izložiti preko 60% stanovništva energetskom siromaštvu.

Osim toga Cekor je preko svog predstavnika ukazao na teške posledice liberalizacije radnog zakonodavstva koje je dovelo do nemoguće situacije da veliki broj zaposlenih nema pravo da bude u sindikatu, da se veliki broj radnika suočava sa predugačkim radnim vremenom, da nemaju pravo na godišnje odmore itd. ...08.10.2015.

Sa oko 25 miliona potencijalnih novih građana i građanki Evrope iz zemalja jugoistočne Evrope koji predstavljaju potrošače energije, energetika je možda najkompleksnije pitanje sa kojim se danas suočavamo.

Pitanje energije ima dalekosežne i međusobno isprepletene uticaje u nekoliko sfera, uključujući društvo, ekonomiju i životnu sredinu, naročito s obzirom na to da se region jugoistočne Evrope suočava sa nadolazećom deregulacijom tržišta u 2015. godini u upravljačkom okruženju koje baš i nije povoljno.

Strategija održive energije za jugoistočnu Evropu (South East Europe Sustainable Energy Policy - SEE SEP) je program koji je osmišljen kako bi se bavio ovim izazovima.

To je višegodišnji međunarodni projekat koji okuplja 17 partnerskih organizacija civilnog društva iz celog regiona (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna gora i Srbija) i Evropske unije, sa krovnom organizacijom SEE Change Net. ...01.09.2015.

Energetski sistemi u jugostočnoj Evropi su i dalje bazirani na dotrajalim kapacitetima i prljavim tehnologijama budući da najvećim delom koriste neefikasan ugalj slabog kvaliteta - lignit, čije spaljivanje u termoelektranama stvara zagađenje koje škodi ne samo zdravlju građana/ki, već doprinosi i klimatskim promenama. Još 2008-e objavljena studija Međunarodne agencije za energetiku Energy in the Western Balkans[1] sa svojim preporukama za reformu je i danas aktuelna. 

Poslednja studija Svetske zdravstvene organizacije, Economic cost of the health impact of air pollution in Europe, navodi da region jugoistočne Evrope gubi u proseku 30 milijardi evra (19% BDP-a) zbog smrti koje su posledica zagađenja vazduha. 

Prema analizama stručnjaka, Srbija je već četrdesetak godina orijentisana na izvoz prirodnih resursa, i taj izvoz podržava jeftinom energijom. ...21.08.2015.

Danas se svečano obeležava početak druge faze Paket projekata "TE Kostolac B", čijim bi završetkom Srbija dobila prvi novi moderan energetski kapacitet nakon 25 godina. Iz Službe za odnose sa javnošću Ogranak "TE KO" Kostolac najavljuju da će "ovom značajnom događaju prisustvovati premijer Srbije Aleksandar Vučić i drugi visoki zvaničnici".

Ovim povodom pozivamo Vladu Republike Srbije da sa više pažnje realizaciju ovog projekta, jer se prema preliminarnim informacijama iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (iz dopisa 351-03-01287/2015-02 od 10. jula 2015. godine) vidi da ni JP EPS, ni privredno društvo Termoelektrane i kopovi Kostolac nisu podneli zahtev za dobijanje građevinske dozvole novog bloka. A podignuta je već trećina novog dimnjaka. ...16.07.2015.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, pregovaračka grupa za poglavlje 27, je pripremila srpsku verziju Nacrt post skrining dokumenta za Poglavlje 27 koji treba biti poslat Evropskoj Komisiji. Ova verzija dokumenta je predmet prezentacije i javne rasprave sa najznačajnijim društvenim činiocima za pitanje životne sredine i aproksimacije evropskih direktiva: Narodnom Skupšinom Republike Srbije, Nacionalnim Konventom, Privrednom komorom Srbije i Stalnom Konferencijom gradova i opština.

Ministarstvo je pozvalo CEKOR i Nacionalni Konvent o EU da pozovu sve članove radne grupe za poglavlje 27 na javnu prezentaciju, u ponedeljak, 20. jula, u Beogradu, Omladinskih brigade 1, SIV 3, kancelarija 125 sa početkom u 10 časova. Prijave se mogu poslati na djnatasa@yahoo.com do petka, 17.jula u 15h.

U prilogu je Agenda prezentacije.

U prilogu je Nacrt post skrining dokumenta na srpskom jeziku za Poglavlje 27 ...25.06.2015.

Blog tekst Zvezdana Kalmara, koordinatora za energetiku u CEKOR-u:

Vlada Republike Srbije je odlučila da makroekonomski brod Srbije nasuče na sprud destruktivne energetske politike i besperspektivnih investicija u infrastrukturu za proizvodnju i spaljivanje uglja.

Istorija se ponavlja kada je srpska energetika u pitanju.

Vlada Republike Srbije je odlučila da se ogluši o glas razuma i odlučila je da ponovi greške vlasti Socijalističke Jugoslavije i da nastavi bespoštednu trku ka dnu prezaduženosti (trenutno preko 80% bruto nacionalnog dohotka), industrijskog kolapsa, nezaposlenosti, razarajućeg zagađenja, tehnološkog i industrijskog zaostajanja i da onemogući uspostavljanje uslova za prelazak na zelenu, na lokalnim resursima i štednji energije baziranu te tehnološki inovativnu i socijalno odgovornu ekonomiju. ...08.06.2015.

Nove investicije u rudnike uglja i termoelektrane bi mogle skupo koštati države zapadnog Balkana i Ukrajinu ako oni ne uzmu u obzir obavezujuća pravila koja se odnose na subvencije (državnu pomoć), pokazuje nova studija koju je danas objavila mreža CEE Bankwatch Network.

Rezime se može skinuti sa: bankwatch.org/publications/EnCom-stateaid
Studija slučaja iz priloga je na:
bankwatch.org/publications/EnCom-stateaid-cases ...05.06.2015.

Danas, na 5 juni, Svetski dan zaštite životne sredine, mreža organizacija okupljenih u okviru projekta Održiva energetska politika jugoistočne Evrope - SEE SEP, kojoj pripada i CEKOR, poziva vlade u regionu da reaguju brzo i odrede svoje nacionalne ciljeve za smanjenje emisije gasova koji dovode do efekta staklene bašte uoči predstojećeg klimatskog sporazuma u Parizu.

Želimo opet istaći izjavu generalnog sekretara UN-a Ban Ki-mun-a koji je još novembra 2014 rekao da "lideri država moraju preduzeti akcije" i da "postoji mit da će akcije za rešavanje klimatskih promena puno koštati, ali ne preduzimanje akcija će koštati mnogo više". 

I dok se ove nedelje u Nemačkoj u Bonu na konferenciji UN-a oko klimatskih promena pregovara kako će glasiti finalni tekst novog globalnog sporazuma, Srbija priprema konferenciju na visokom nivou o klimatskim promenama 11. ...22.04.2015.

Dan planete Zemlje, obeležava se 22. aprila, sa ciljem da ljude u čitavom svetu podseti u kakvom je stanju priroda planete na kojoj žive, da se čovečanstvo upozori na prekomerno zagađenje i nekontrolisanu potrošnju resursa.

Širom sveta Dan planete zemlje se obeležava od 1992. godine kada je na Konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini u Rio de Žaneiru ustanovljen dugoročni Program za promociju održivog razvoja (Rio Declaration on Environment and Development).

Ova 2015.godina treba da bude godina u kojoj se građani i organizacije oslobađaju od fosilnih goriva i ulažu novac u energetsku efikasnost i rešenja sa obnovljivom energijom.

Prema saopštenjiu UN, došlo je vreme za usvajanje globalnog sporazuma o borbi protiv klimatskih promena, posle neuspešnih pokušaja u posljednjih 20 godina da se nadogradi Sporazum iz Kjota, usvojen 1997. godine.

Srbija može svoja ograničena sredstva dostupna za investiranje u unapredjenje i zaštitu životne sredine da investira sa ciljem da se inicira zelena tranzicija, otvaranje novih "zelenih" radnih mesta te smanjenje troškova zdravstvene zaštite kroz smanjenje rizika za obolevanje.

Na dan planete zemlje CEKOR želi da naglasi nekoliko problema i potencijalnih rešenja pred kojima se kao značajnim izborom Srbija nalazi i koje bi mogla da upotrebi kao izuzetan podsticaj za razvoj. ...16.04.2015.

South East Europe 2050 Energy Model - Otvoren poziv za komentarisanje modela

Model koji pokazuje pravičniji, čistiji i efikasniji energetski sistem cele jugoistočne Evrope

Centar za ekologiji i održivi razvoj (CEKOR) zajedno sa drugim partnerskim organizacijama okupljenih u okviru projekta South East Europe Sustainable Energy Policy (SEE SEP) poziva sve zainteresovane da komentarišu urađen Energetski model za jugoistočnu Evropu koji pokriva čak 7 zemalja: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Kosovo*, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju. U toku zadnjih 18 meseci ovog projekta razvijen je jedan model za ceo region kao i posebni modeli za svaku zemlju partnera u regionu.

Ovaj alat predlaže scenarije koji uključuju značajno smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) radi stvaranja niskougljenične energetske strategije. Kao input za proračun scenarija, uključeni su bili sledeći parametri: istorijski trendovi, pretpostavke i nivo ambicije pri pretpostavljanju kako buduće potrošnje (za sektore zgradarstva, saobraćaja, industrije cementa, čelik i aluminijum) tako i snabdevanja (za naftu, gas, ugalj, hidroenergiju i ostale obnovljive izvore energije). ...30.03.2015.

Labin, Hrvatska - 94 posto glasača juče je glasalo protiv predložene nove elektrane Plomin C na ugalj snage 500 MW na lokalnom referendumu u Hrvatskoj.

Stanovnici pet opština Istarske županije odgovorilo je odlučno "Ne" na pitanje "Da li ste za izgradnju TE Plomin C na ugalj?" Ovaj referendum se održao nakon slične uspešne inicijative u jadranskom gradu Ploče 25. januara ove godine, gde je takođe više od 90 posto birača glasalo protiv predloženog postrojenja na ugalj u tom gradu. ...26.03.2015.

Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR, u saradnji sa Svetskim fondom za zaštitu prirode WWF, Kancelarijom za mlade Grada Subotice, Arhus centrom, NVO "AŠC" i udruženjem PhotoWalkers pridružuje se akciji "Sat za našu planetu"

Povodom obeležavanja najveće svetske globalne akcije "Sat za našu planetu" 2015. CEKOR organizuje se edukacija za decu školskog uzrasta na temu kako ublažiti klimatske promene. Edukacija će se održati 27.marta u osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" sa početkom u 13:30 časova, i u osnovnoj školi "Sonja Marinković" sa početkom u 15:45 časova. Cilj edukacije je upoznavanje učenika sa klimatskim promenama i mogućnost uštede energije u svakodnevnim aktivnostima. ...20.03.2015.

"CEE Bankwatch network"[1] i njegova organizacija-članica iz Srbije  CEKOR[2] Vas pozivaju na konferenciju za novinare na kojoj će biti predstavljen sveobuhvatan Izveštaj o dugoročnoj ekonomskoj isplativosti gradnje novih elektroenergetskih kapaciteta za izvoz električne energije u zemljama Zapadnog Balkana.

Molimo pošaljite potvrdu vašeg dolaska Nikoli Perušiću; e-mail: perusic@tippnet.rs

Na konferenciji za novinare će glavni fokus biti analiza situacije u Republici Srbiji, i to poglavlje studije će biti dostupno i na srpskom jeziku. ...16.03.2015.

Dana 11.03.2015. u Strazburu evropski parlament je usvojio rezoluciju o napretku Srbije, koja nije obavezujuća, ali ima političku težinu prilikom odlučivanja o daljem napretku Srbije u evropskim integracijama. [1]

Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) pozdravlja rezoluciju Evropskog parlamenta o napretku Srbije koja ističe važnost revizije postojećeg nacrta Stretegije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine i potrebu da se pojačaju napori u energetskom sektoru- naročito da se ispoštuju ciljevi vezani za obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost, kao i sprečavanje državne pomoći u razvoj lignita, kako bi se ostvarili ciljevi koje je postavlja Evropska unija u oblasti smanjenja emisija iz proizvodnje struje do 2020 odnosno 2030. (član 39.). ...10.03.2015.

Prag, Beograd/Subotica, Kijev, Podgorica, Sarajevo/Banja Luka

Zemlje Energetske zajednice[1]rizikuju gubitke u stotinama miliona evra zbog zastarelih energetskih infrastruktura ukoliko ne budu usvojile nove politike u borbi protiv klimatskih promena - govori nov izveštaj koji je danas objavila CEE Bankwatch Network i njeni partneri u 4 zemlje širom regiona[2].

Izveštaj koji je naručila CEE Bankwatch Network sprovela je think-tank organizacija Change partnership i dostupna je na: http://bankwatch.org/sites/default/files/EnCom-strategy-climate-action.pdf ...09.03.2015.

Kako zemlje kao što su Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Kosovo, Moldavija, Crna Gora, Srbija i Ukrajina pripremaju naredni ciklus svojih energetskih ulaganja, suočavaju se sa prostim izborom - ili će sebe zaključati u zastarela kontroverzna fosilna goriva ili će stati u istu liniju bezbedne, čiste i jeftinije energetike koju i Evropska unija sada izgrađuje. Ovo je prilika koja se pojavljuje "jednom u životu" da se kreira inkluzivan, održiv i efikasan jeftin put razvoja za milione Evropljana. Ukoliko se ne iskoristi ovaj momenat, to će dovesti do skupih investicija zarobljenih u neodrživa rešenja, unazadiće razvoj budućih generacija i gurati ove zemlje dalje od članstva u EU. ...06.03.2015.

Brisel, Prag, Sarajevo, Beograd

Proces reforme Ugovora o osnivanju Energetske zajednice ulazi u zadnju fazu ovih dana, nudeći stvarne mogućnosti da se transformiše slika energetike u državama potpisnicama. Brojni predlozi upućeni od strane Evropske komisije zapravo su daleko od originalnih ciljeva uspostavljanja zajednice - reforme neefikasnih i neodrživih energetskih sektora i donošenje ekoloških i klimatskih standarda u jugoistočnoj Evropi u skladu sa standardima EU. Organizacije civilnog društva iz regiona veruju da nova Energetska zajednica može da ostvari te ciljeve i da je upravo prilika za to.

Nakon više od godinu dana, kada je ustvari započeo process reforme Energetske zajednice, drugi krug konsultacija sa javnošću se završava danas. Juna 2014 takozvana stalna grupa na visokom nivou- High Level Reflection Group (HLRG) je objavila izveštaj sa preporukama za ovu reformu koji se u celini pokazao kao progresivan u delu primene ekoloških standarda.

Evropska komisija je svoj set preporuka za reformu bazirala na povratnim informacijama samih država članica. Ipak, nažalost, neki aspekti tih preporuka, ako budu usvojeni, mogu dovesti da se zaobiđu standardi EU u oblasti energije, ekologije i klimatskih promena u državama potpisnicama Ugovora o energetskoj zajednici. ...27.02.2015.

Na 32 reciklažna ostrva koja su postavljena u svim stambenim naseljima u gradu sremska Mitrovica, postavljeni su tipski kontejneri za primarnu selekcija otpada. Svako reciklažno ostrvo sadrži tri kontejnera, namenjena odlaganju različite vrste otpada. Plavi kontejner namenjen je za odlaganje papira, žuti za odlaganje plastične ambalaže, a crveni za kartonsku ambalažu.  

Posle 15 meseci sprovođenja projekta "Stvaranje društva bez otpada" u saradnji sa Hrvatskom stranom postignuto je da Grad Sremska Mitrovica dobije 32 reciklažna ostrva na kojima će građani moći da vrše primarnu selekciju otpada. U okviru ovog projekta građanima Sremske Mitrovice podeljeno i je i 1000 kompostera. ...25.02.2015.

Otvaranje reciklažnih ostrva u Sremskoj Mitrovici organizuje se u četvrtak 26.02.2015. godine u 10h u stambenom naselju Matije Huđi (kod česme).
Ovom događaju prisustvovaće pored partnera koji sprovode ovaj projekat i građana Sremske Mitrovice takođe i učenici iz O.Š."J.J.Zmaj".
Izgradnja reciklažnih ostrva, koja su raspoređena na 32 lokacije u gradu, sprovedena je u okviru projekta "Stvaranje društva bez otpada".
Reciklažna ostrva sadrže kontejnere za odvojeno prikupljanje papira, kartona i PET ambalaže, a njihova izgradnja je finansirana od strane Evropske Unije. ...19.02.2015.


"Koordinacija industrijskog zagađenja i aktivnosti u sektoru voda, odgovornost operatera za nanetu štetu i rad inspekcije"


Sa zadovoljstvom vas pozivamo na Tematsku sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 27- Životna sredina "Koordinacija industrijskog zagađenja i aktivnosti u sektoru voda, odgovornost operatera za nanetu štetu i rad inspekcije" koju organizuje CEKOR u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj Uniji, u saradnji sa Ekološkim pokretom Vrbasa. Događaj će biti održan u ponedeljak, 23. februara 2015. godine, u velikoj Sali Skupštine opštine Vrbas, (adresa: M. Tita br. 89, Vrbas), sa početkom u11.00 časova. ...13.02.2015.

Povodom Globalnog dana dezinvesticija u fosilna goriva, koji se obeležava danas u svetu i u Srbiji, Centar za ekologiju i održivi razvoj poziva donosioce odluka u Srbiji da iskoriste "poslednji  voz" i u budućoj Strategiji energetike Republike Srbije - odluci o budućem energetskom miksu, kao i u budućoj Strategiji adaptacije na klimatske promene, koje će, nadamo se, biti rezultat široke javne rasprave, kažu NE sušama, poplavama,  štetnim emisijama gasova sa efektom staklene bašte poizvodnjom električne energije iz fosilnih goriva, NE zagađenom vazduhu i NE bolestima i povećanoj smrtnosti koje nastaju od spaljivanja lignita.

Srbija, koja je prema nalazima Svetske zdravstvene organizacije zemlja sa najvećim porastom smrtnosti od raka pluća u Evropi, jednostavno više ne može da zatvara oči pred globalnim procesima, i mora da preuzme odgovornost za štetu po zdravlje svojih građana i građana susednih zemalja, i za štetu nanetu životnoj sredini od koje zavise i sadašnje i buduće generacije. ...05.02.2015.

Unikom d.o.o., Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, zajedno s partnerima JKP Komunalije Sr. Mitrovica, Gradom Sremska Mitrovica, Ekološkim klubom grada Sremska Mitrovica i CEKOR-om u okviru IPA projekta Hrvatska-Srbija organizuju međunarodnu konferenciju na temu:

 "GOSPODARENJE OTPADOM U EU"

Konferencija ima za cilj informisati opštu i stručnu javnost o perspektivama zaštite životne sredine i gospodarenja (upravljanja) otpadom u okviru EU. Predstavnici relevantnih hrvatskih institucija, zajedno sa stručnjacima iz zemalja EU, imat će priliku predstaviti perspektive u okviru EU. ...09.01.2015.

CEKOR-ov dopis vezan za budući nacionalni plan za smanjenje emisija iz postojećih postrojenja za sagorevanje - LCP NERP,  poslat Generalnom sekreterijatu Narodne skupštine

Prezentacija i diskusija ''Put i troškovi usaglašavanja sektora energetike sa EU i Energetskom zajednicom '', u organiziji CEKOR-a u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj Uniji održana je u četvrtak, 4. decembra 2014. godine, u Narodnoj skupštini, Zeleni salon (adresa: Kralja Milana 14, Beograd). ...15.12.2014.

Centar za ekologiju i održivi razvoj podržava samit Kine i zemalja iz srednje i istočne Evrope u situaciji kada se Srbija suočava sa velikim budžetskim deficitom, visokom stopom nezaposlenosti, recesivnim stanjem ekonomije i nedostatkom investicionog kapitala neophodnog za zelenu reindustrijalizaciju Srbije.

Obaveza je Srbije prema svojim građanima da strateški podržava investicije koje će dovesti do povećanja dugoročno održivih i profitabilnih radnih mesta, smanji resursnu zavisnost, odnosno poveća energetsku sigurnost i nezavisnost, smanji zavisnost o uvoznoj nafti, gasu i tehnologijama neophodnim za proizvodnju i potrošnju energije. ...08.12.2014.

Evropska banka za obnovu i razvoj objavila je svoj stav o slučaju Milana Simića iz sela Radljeva, opština Ub, kojeg u sporu sa ovom međunarodnom bankom zastupa Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR.

http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395241360073&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument 

Evropska banka je pozivajući se na zastaru slučaja odbila da isplati odštetu Milanu Simiću u vrednosti od oko 10.000 evra za štetu nanetu tokom eksproprijacije njegove zemlje u procesu realizacije otvorenog ugljenokopa Tamnava Zapad. ...02.12.2014.

Novi izveštaj slovenačke organizacije Focus [1] ukazuje kako su korupcija i pogrešne procene buduće održivosti dovele do situacije da TES6 postrojenje na lignit sada košta duplo više od prvobitnih procena, donoseći godišnje gubitke u desetinama miliona eura, pritom obezbeđujući samo deo radnih mesta od obećanih.

Sve države u regionu jugoistočne Evrope, uključujući i Srbiju su u žestokoj trci koja će država biti prva da izgradi novo postrojenje za proizvodnju struje iz uglja. Kada se uzmu u obzir dramatični pokazatelji zagađenja životne sredine i troškovi za medicinsko zbrinjavanje bolesti koje su direktno izazvane spaljivanjem uglja, oni višestruko prevazilaze "dobiti od prodaje struje" u regionu. ... 

IZDVAJAMO


IZVEŠTAJI


STATUT UDRUŽENJA CEKOR


3_2.jpg
Green Energy of SERBIA

Gosti N1:Energija iz uglja preskupa,plaćamo je novcem, ali i ljudskim životima

3_1.jpg
- Protest ispred EBRD: samit uglja i klime