header_1
Korzo 15/13, 24000 Subotica, Srbija, djnatasa@yahoo.com
03.10.2022. Ponedeljak

 

 

ENERGETSKI KALKULATOR 

 

VIDEO IGRICA

"Energetski model 2050"

 
Pomažu nas
 
 
Global Greengrants Fund

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство заштите животне средине

 

Croatia - Serbia cross-border programme

 

 

Sida

 

 

 

Publikacije
Novi Građanski Vodič Evropskog Mehanizma za pritužbe
13.12.2006.

Cilj ovog Vodiča je da pomogne i stimuliše pojedince i NVO-e, naročito u regionu CEE, da češće i efikasnije koriste institucionalne mehanizme na evropskom i na međunarodnom nivou. Vodič je nastao na već postojećim iskustvima civilnog sektora u uključivanju međunarodnih tela u obezbeđivanju zaštite životne sredine i ekikasnog korištenja javnih sredstava na nacionalnom nivou. Spoljni pritisci mogu biti od fundamentalnog značaja u slučajevima kada se lokalno stanovništvo bori za svoja prava na zdravu i održivu budućnost, a protiv multinacionalnih kompanija i finansijskih institucija. Ovaj vodič takođe želi da promoviše kvalitetno učešće putem mehanizma za pritužbe. Verujemo da je to značajan deo demokratskih mehanizama za oživotvorenje elementarnih ljudskih prava.

Prvenstveno Građanski Vodič će dati pregled sedam mehanizama za pritužbe: Komitet za peticije Evropskog Parlamenta, Evropske Komisije, Evropskog Suda Pravde, Arhuske Konvencije, Bernske Konvencije, Ombudsmana EU i OLAF, Evropski biro za borbu protiv prevara. Međutim, u skoroj budućnosti nameravamo da uključimo i mogućnosti za tužbe putem ESPOO Konvencije, Evropskog Revizorskog Suda i putem nezavisnih mehanizama traženja pomoći Međunarodnih Finansijskih Institucija.

Vodič je planiran da bude živ dokument i biće često dopunjavan, na osnovu pristiglih komentara i novih slučajeva podnetih od strane građana i NVO-a. Možete direktno da podnesete Vaš komentar putem HTML verzije na: http://www.bankwatch.org/guide/complaint_mechanisms

Vodič je takođe dostupan za download u pdf formatu na:

http://www.bankwatch.org/guide/complaint_mechanisms.pdf

Računamo na Vašu saradnju da učinimo Vodič što korisnijim i Evropski mehanizam za pritužbe još delotvornijim.

Sve najbolje,
Tim CEE Bankwatch mreže koji je radio na Vodiču

 

IZDVAJAMO


IZVEŠTAJI


STATUT UDRUŽENJA CEKOR


3_2.jpg
Green Energy of SERBIA

Gosti N1:Energija iz uglja preskupa,plaćamo je novcem, ali i ljudskim životima

3_1.jpg
- Protest ispred EBRD: samit uglja i klime