header_1
Korzo 15/13, 24000 Subotica, Srbija, djnatasa@yahoo.com
16.06.2024. Nedelja

 

 

ENERGETSKI KALKULATOR 

 

VIDEO IGRICA

"Energetski model 2050"

 
Pomažu nas
 
 
Global Greengrants Fund

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство заштите животне средине

 

Croatia - Serbia cross-border programme

 

 

Sida

 

 

 

Vesti
Održan Sastanak Pregovaračke grupe 27 sa Nacionalnim Konventom
13.07.2017.

Ministarstvo zaštite životne sredine je iniciralo sastanak na kojem su nevladinom sektoru u saradnji sa Nacionalnim Konventom o EU predstavljeni status Poglavlja 27, kao i problemi i naredni koraci u izradi pregovaračke pozicije za ovo poglavlje. Sastanak je održan u četvrtak, 06.07. 2017. u prostorijama Narodne skupštine, ulica Kralja Milana 14.

CEKOR, kao vodeća organizacija za radnu grupu Konventa za Poglavlje 27 je bio zadužen za organizaciju sastanka i saradnju sa Ministarstvom.

Na otvaranje sastanka došao je i novo izabrani ministar novog ministarstva Goran Trivan, koji se obratio učesnicima podužim govorom. Ministar je više puta podvukao da će biti nemoguće uraditi bilo šta u ovom Poglavlju bez podrške nevladinog sektora i medija.

Na sastanku smo od Stane Božović, šefice pregovaračke grupe 27, čuli sledeće informacije:

Upravo je u toku druga analiza Drugog nacrta pregovaračke pozicije.

U narednom periodu nam predstoji sređivanje samog teksta i dopune informacija sa statističkim podacima. Započeta je izrada Specifičnih planova za implementaciju za 8 direktiva iz oblasti upravljanja otpada i vodama uz podršku EAS projekta. 8 radnih grupa za specifične planove implementacije je formirano, a ovi planovi će predstavljati osnovu za prelazne periode. Takođe je započeta izrada Akcionog plana za administrativne kapacitete za Poglavlje 27. Uspostavljena je saradnja sa projektima u toku. Takođe se očekuje revizija specifičnog plana za implementaciju Direktive o industrijskim emisijama.

U narednom periodu radiće se specifični planovi za pojedine propise iz oblasti zaštite vazduha kao i iz oblasti upravljanja hemikalijama, i to je plan kroz IPA 2014, i prvi nacrti će biti dostupni do kraja 2018.godine.

Pregovaračka pozicija će biti dostavljena do kraja godine, a dopune u toku 2018.

94 pravna akta su još potrebna da se do kraja 2018. godine pripreme od strane Ministarstva kako bi se dostigla transpozicija i implementacija zakonodavstva EU.

U maju 2017. godine pregovaračka grupa je išla u Brisel, Direktorat za zaštitu životne sredine.

Što se tiče zahteva za tranzicione periode odgovor Evropske komisije bio je da će odgovor biti moguć nakon podnošenja pregovaračke pozicije.

Nacionalni Konvent je prikupio oblasti i pitanja za koje postoji interesovanje organizacija za diskusiju, te su predstavnici Ministarstva uz opšta pitanja o daljem toku pregovora obradili i pitanja iz sledećih oblasti: otpad, horizontalno zakonodavstvo, zaštita prirode, klimatske promene, oblast voda i rudarski otpad. (u prilogu su prezentacije). Nakon prezentacija usledila je diskusija i pitanja, predstavljeni su određeni problemi u implementaciji zakona na lokalnom nivou, a zaključak je da su nam potrebni češći sastanci sa širim prostorom za detalje i diskusiju u okviru pojedinih oblasti i podoblasti.

Preuzmite prezentacije sa sastanka:

1. Dragana Radulovic, Klimatske promene

2. Dusan Ognjanovic, Zastita prirode

3. Marija Lazarevic, Upravljanje vodama

4. Milica Zoric, Rudarski otpad

5. Radmila Serovic, Upravljanje otpadom

6. Sabina Ivanovic, Horizontalno zakonodavstvo

7. Sandra Milicevic Sperlic, Status pp

8. Ministarstvo zaštite životne sredine, Zeleni fond

Ova aktivnost podržana je projektom "Osnaživanje odgovornosti i obaveza za bolju životnu sredinu", koji se realizuje uz podršku programa CSOnnect, koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

 

IZDVAJAMO


STATUT UDRUŽENJA CEKOR


 

 

3_1.jpg
- Protest ispred EBRD: samit uglja i klime