header_1
Korzo 15/13, 24000 Subotica, Srbija, djnatasa@yahoo.com
21.11.2018. Sreda

 

 

ENERGETSKI KALKULATOR 

 

VIDEO IGRICA

"Energetski model 2050"

 
Pomažu nas
 
 
Global Greengrants Fund
 
Croatia - Serbia cross-border programme

 

 

Sida

 

 

 

Environment Forum
Komentar na Studiju o proceni uticaja za projekat SKLADIŠTA opasnog otpada u Subotici

CEKOR je zajedno sa svojim partnerima u okviru projekta "Ka Zajednicama koje recikliraju u Osječko baranjskoj županiji i Severno-bačkom okrugu" podneo komentare na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat SKLADIŠTA za privremeno skladištenje opasnog otpada u Subotici. Nakon održane javne rasprave, naši komentari su uvaženi te je Studija vraćena nazad nosiocu projekta na izmene i dopune, te se očekuje da preduzeće DRA group iz Subotice otkloni sve nedoumice u pogledu ozbiljne opasnosti ovog projekta po zdravlje ljudi i životnu sredinu u izmenjenoj i dopunjenoj Studiji.

Komentar mozete videti ovde 

 

IZDVAJAMO

3_2.jpg
Green Energy of SERBIA

3_1.jpg
- Protest ispred EBRD: samit uglja i klime