header_1
Korzo 15/13, 24000 Subotica, Srbija, djnatasa@yahoo.com
13.06.2021. Nedelja

 

 

ENERGETSKI KALKULATOR 

 

VIDEO IGRICA

"Energetski model 2050"

 
Pomažu nas

 

 
Global Greengrants Fund

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство заштите животне средине

 

Croatia - Serbia cross-border programme

 

 

Sida

 

 

 

Publikacije
Novi Izveštaj: EU pritisak za dobavljanje metala i minerala je loša ponuda (sirova ponuda) za ljude i životnu sredinu
28.01.2021.

Agenda EU o digitalnoj transformaciji kao glavni prioritet portugalskog predsedavanja EU, „evropski zeleni dogovor“(European Green Deal) i njegova potera za sirovinama ne sme da se sprovodi na račun radnika, lokalnih zajednica i prirode (životne sredine), upozorava novi izveštaj od strane CEE Bankwatch Network, mreže nevladinih organizacija u centralnoj i istočnoj Evropi.

Pun izveštaj možete videti ovde: http://bankwatch.org/raw-deal 

Saopštenje za medije možete preuzeti OVDE

Uprkos dugoročnim ciljevima dostizanja cirkularne ekonomije i redukcije upotrebe resursa, evropski zeleni dogovor planir upotrebu sirovina da bi se zadovoljile potrebe za čistom energijom, obnovljivim izvorima energije i drugih hi-tech rešenja koja predstavljaju glavne ciljeve evropske razvojne agende.

Evropska komisija je predstavila opsežne planove za obezbeđivanje sirovina potebnih za informaciono komunikacione tehnologije ali pri tome spominje malo ili ni malokako da se efikasno bori protiv rizika koje sa sobom nosi eksploatacija ovih sirovina (minearal i metala). Na primer EU predviđa da će za baterije za električna vozila i za odlaganje viškova električne energije trebati 18puta više litijuma i 5 puta više kobalta u 2030toj godini i gotovo 60 puta više litijuma i 15 puta više kobalta u 2050--toj godini.

Izveštaj organizacije Bankwatch opisuje slučajeve ekološke destrukcije, loše uslove rada i nedostatak dovoljnog ili ikakvog učešća javnosti tokom planiranja i implementacije rudarenja metala i minerala odnosno njihove obrade, što je često podržavano i od strane EU fondova, EBRD – evropske banke za obnovu i razvoj(European Bank for Reconstruction and Development) i EIB- evropske investicione banke (European Investment Bank )banke.

 U jednom slučaju u Bugarskoj, zlato koje se kopa sadrži nivoe arsena zabranjene u EU koje se zbog toga prevozi u Namibiju na topljenje na račun zdravlja radnika.

Report poziva EU komisiju da formuliše jasne planove i opredeli fondove da se prevaziđu problemi povezane sa rudarenjem sirovina. EU treba da poreduzme sledeće korake da bi obezbedila da je novi model razvoja koji se predviđa održiv:

· Smanjenje korišćenja resursa kao osnovni princip svih javno finansiranih projekata

· Korišćenje manje eksploatativnih i manje otrovnih tehnologija

· Obezbeđivanje potpune rekultivacije rudnika

· Striktni i efikasni ekološki standardi, i zaštita svih ljudskih i radnih prava posebno u fazi planiranja i u fazi implementacije projekata.

· I pravo lokalnih zajednica na koje utiču planovi za rudnike ili rudnici da imaju pravo glasa.

Anelia Stefanova, programski direktort CEE Bankwatch Network i koautor studije je rekla:“ Pozdravljamo rastuću uverenost EU u sprovodivost procesa dekarbonizacije EU ali smo zabrinuti nedostatkom zaštitnih standarda koji treba da omoguće održivost ovog procesa. Eu sa svojim finansijskim institucijama ne može da obezbedi savladavanje klimatske krize na račun lokalnih zajednica, prava radnika i biodiverziteta.“

Daniel Popov, rudarski ekspert u  NVO „Za Zemiata“ iz Bugarske, člana CEE Bankwatch Network koji je i ko autor ovog izveštaja je dodao: „eu treba da poveća svoj naučni potencijal i primeni inovativne tehnologije koje nisu i neće biti povezane sa zloupotrebom prava i uništenjem životne sredine. Eu mora da napreduje dalje od tehnologija za koje su neophodne preskupe, ekološki i društveno destruktivne sirovine koje je teško dobaviti.“  

Kalmar Zvezdan iz CEKORa, člana CEE Bankwatch Network i koordinator Koalicije za održivo rudarstvo u Srbiji je rekao da : “ Slučajevi kao slučaj rudnika u Boru  pokazuju da se bez stvarnog uključivanja lokalnih zajednica i civilnih posebno ekoloških udruženja u donošenje dugoročnih planova za rudarstvo, i bez poštovanja standarda pri otvaranju rudnika u situaciji kada rudarske kompanije planiraju i sprovode drastično povećanje proizvodnje dolazi do drastičnog kršenja ljudskih i imovinskih prava građana, drastičnog uništenja životne sredine kako od rudarenja tako i od obrade sirovina što čini energetsku i imformaciono tehnološku tranziciju potpuno neodrživom i kao takvom čak i neprihvatljivom. Potrebne su hitne mere i standardi koji će obezbediti dugoročno smanjivanje potrošnje resursa, redukciju i uklanjanje uništenja životne sredine i pravo građana da kažu Ne rudarskim operacijama ukoliko su one u konfliktu sa pretežnijim dugoročnim interesima razvoja.“

Za dalje informacije:

Anelia Stefanova

Programme director, CEE Bankwatch Network

Email: anelias@bankwatch.org

Mobilni: +39 3338092492

 

Kalmar Zvezdan

CEKOR i KORS

E mail: vodana@gmail.com

Mobilni: 00381655523191

 

Aleksandra Antonowicz-Cyglicka

istraživač, CEE Bankwatch Network

Email: ola@bankwatch.org

Mobilni: +48 601325242

 

Daniel Popov

Nacionalna kampanja, CEE Bankwatch Network, Za Zemiata

Email: dpopov@bankwatch.org

Mobilni: +359 886818794

 

IZDVAJAMO


IZVEŠTAJI


STATUT UDRUŽENJA CEKOR


3_2.jpg
Green Energy of SERBIA

Gosti N1:Energija iz uglja preskupa,plaćamo je novcem, ali i ljudskim životima

3_1.jpg
- Protest ispred EBRD: samit uglja i klime