header_1
Korzo 15/13, 24000 Subotica, Srbija, djnatasa@yahoo.com
12.04.2024. Petak

 

 

ENERGETSKI KALKULATOR 

 

VIDEO IGRICA

"Energetski model 2050"

 
Pomažu nas
 
 
Global Greengrants Fund

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство заштите животне средине

 

Croatia - Serbia cross-border programme

 

 

Sida

 

 

 

Vesti
Predstavljen LOKALNI PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM 2018-2028 - za teritoriju grada Subotica
25.05.2018.

Predstavljanje LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM 2018 - 2028, za teritoriju grada Subotica realizovano je danas, petak, 25. maj 2018. godine u sali Regionalnog Arhus centra Otvorenog univerziteta Subotica.

Fotografije sa događaja možete pogledati ovde.

Na osnovu usvojenog ažuriranog Regionalnog plana upravljanja otpadom za opštine Suboticu, Sentu, Kanjižu, Čoku, Mali Iđoš i Bačku Topolu, koji nije bio na javnoj raspravi, Grad Subotica je izradio Nacrt lokalnog plana upravljanja otpadom za teritoriju Grada Subotice za period od 2018. do 2028. godine.

Dokument je na javnom uvidu 20 radnih dana, zaključno sa 1. junom 2018. godine, a može se preuzeti na:

http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Dokumenti/LPUO-2018-nacrt-javni-uvid.pdf.

S obzirom da Gradska uprava Subotica nije planirala javnu prezentaciju, pozvani su građani, stručna javnost, upravitelji zgrada, predstavnici mesnih zajednica, operateri, civilni sektor, relevantne institucije i kompanije, mediji i sva ostala zainteresovana javnost na skup na kojem je razgovarano o nacrtu dokumenta.

Glavne primedbe CEKOR-a koje će biti dostavljene pismenim putem Gradskoj upravi odnose se na:

1. regulisati u Planu da će naplata odlaganja otpada biti prema količini proizvedenog- generisanog otpada, jer je to najbolji način stumulacije razvrastavanja otpada u domaćinstvima ( za koja će Planom da se uvode novina razvrstavanja u tri kante- na izvoru nastanka otpada). To će na najbolji način podstaći smanjenje nastanka otpada, ponovnu upotrebu i pravilno razvrstavanje

2. strogo zabraniti i kažnjavati ilegalno odlaganje i spaljivanje otpada i stvaranje smetlišta

3. zabraniti besplatno odlaganje nerazvrstanog otpada

4. hitno otvoriti reciklažno dvorište koje će prikupljati sve vrste kućnog opasnog otpada (sijalice, lakovi, boje, ulja) da se taj otpad ne bi i dalje mešao sa komunalnim otpadom kao do sada

5. Plan obrazložiti finansijskim pokazateljima i podacima, sa troškovima i analizom koštanja dosadašnjeg načina obavljanja komunalnih usluga i predloženog- budućeg

6. Ukoliko Plan ne pokriva određene probleme u sektoru: dati par rečenica u Planu na koji način i kroz koje Zakone opština Subotica rešava te probleme: životinjski leševi, farmaceutski otpad, muljevi iz septičkih jama

7. Dati osvrt- ocenu realizacije prethodnog Plana i kada i kako će se rešiti-sanirati postojeće smetlište- nesanitarna deponija Aleksandrovačka bara

Skup su realizovali Regionalni Arhus centar Subotica uz podršku Misije OEBS u Srbiji i Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR preko "Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine (CSOnnect)" Regionalnog centra za životnu sredinu, Kancelarije u Beogradu.

 

IZDVAJAMO


IZVEŠTAJI


STATUT UDRUŽENJA CEKOR


3_2.jpg
Green Energy of SERBIA

Gosti N1:Energija iz uglja preskupa,plaćamo je novcem, ali i ljudskim životima

3_1.jpg
- Protest ispred EBRD: samit uglja i klime