header_1
Korzo 15/13, 24000 Subotica, Srbija, djnatasa@yahoo.com
16.06.2024. Nedelja

 

 

ENERGETSKI KALKULATOR 

 

VIDEO IGRICA

"Energetski model 2050"

 
Pomažu nas
 
 
Global Greengrants Fund

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство заштите животне средине

 

Croatia - Serbia cross-border programme

 

 

Sida

 

 

 


06.06.2024.

Jedna od značajnih aktivnosti CEKOR-a u okviru projekta „EU za Srbiju otpornu na katastrofe", koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) je izrada stručne analize vezane za bujične poplave, čiji je autor dr Ratko Ristić, redovni profesor na Šumarskom fakultetu i Prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu.

Izveštaj „Analiza planskih dokumenata i zakonske regulative u cilju smanjenja destruktivnosti bujičnih poplava“ obrađuje problematiku bujičnih poplava, nosioce odgovornosti i mere prevencije bujičnih poplava, finansijsku podršku za primenu koncepta prevencije, aktuelno stanje stvari u domenu prevencije bujičnih poplava i smanjenja rizika, analizira planske dokumente i zakone, komunalni i urbanistički red, inspekcijski nadzor i kaznenu politiku, te daje predloge za poboljšanje zakonskog i strateškog okvira. Ova analiza je u svom nacrtu predstavljena u martu i na tematskoj sednici Nacionalnog Konventa o EU, gde se okupilo više od 50 učesnika, predstavnika stručne javnosti, civilnog društva i institucija. Učesnici su se  saglasili sa najvažnijim predlozima iz analize profesora Ristića, a to su donošenje Nacionalne strategije za kontrolu erozije zemljišta i odbranu od bujičnih poplava, izrada Karte erozije Srbije, izrada Katastra bujičnih tokova Srbije i Katastra izvedenih protiverozionih radova. ...24.05.2024.
Uz podršku Evropske unije, organizovali smo okrugli koji je okupio predstavnike organizacija civilnog društva i institucija koje se bave upravljanjem, održavanjem i razvojem šumskih i drugih ekosistema na teritoriji Vojvodine kako bi razmenili mišljenja i primere dobre prakse ublažavanja efekata suša, otpornosti na klimatske promene i borbe protiv dezertifikacije, opasnosti od degradacije zemljišta u sušnim oblastima, iznalaženja rešenja i metodologije pošumljavanja, kao i uloge žena u osmišljavanju i sprovođenju aktivnosti i mera u borbi protiv suša.
 
Uvodničari su bili predstavnici CEKOR-a i UNDP, Vojvodina šume, EC Stanište iz Vršca, i Udruženje za zaštitu životne sredine Okanj – Elemir a među učesnicima su osim udruženja bili i predstavnici Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, i lokalne samouprave Subotica.
 
Kroz uvodne prezentacije i dalju diskusiju smo čuli bitne činjenice: da je borba protiv suša ustvari borba za vodu, i da su načini korišćenja vode jako važni, da je u mnogim krajevima došlo do pada podzemnih voda, da zbog toga imamo pojavu sušenja šuma, i da je sve manje „dobrih“ plavnih talasa koji opskrpljuju vodom itekako važna vlažna staništa, te da smo svedoci da je vodostaj u martu takav kao da je jul. ...


14.05.2024.

Okrugli sto ”Ka Srbiji otpornoj na suše”, 16 maj 2024. Sremski Karlovci, Ekološki centar Radulovački, ulica Mitropolita Stratimirovića 5, sa početkom u 10,30 časova.

Događaj organizuje Centar za ekologiju i održivi razvoj koji realizuje projekat „Ka Srbiji otpornoj na poplave i sušu“, a koji je deo projekta „EU za Srbiju otpornu na katastrofe", koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP.

U Srbiji je u periodu 2001-2020 učestalost godina sa sušama bila 40%, a u periodu 2011-2020 50%, u poređenju sa periodom od 1961-1990 kada je ta učestalost bila 10%.

Promena u režimu padavina, porast temperature i posledična povećana učestalost i intenzitet godina sa sušama dovode do promene karakteristika klimatskih uslova. Ta promena je prepoznata kao faktor rizika za degradaciju zemljišta. Najnoviji podaci Ministarstva za zaštitu životne sredine pokazuju da je u periodu 2001-2021. godine, oko 29% teritorije Republike Srbije bilo pod umerenim rizikom od degradacije zemljišta, a 28% pod visokim rizicima, od kojih 14% pod veoma visokim i ekstremno visokim rizikom od degradacije. ...11.04.2024.

Pozivamo Vas na: Veliko prolećno čišćenje šume koje će se održati 13. aprila 2024. godine, od 8.30 časova, ispred Majkinog salaša, u Subotici.

Kako bi nam šume Subotice još dugo potrajale i bile čistije mesto, na kome možemo provoditi kvalitetno vreme, pozivamo građane i građanke da ponesu svoje rukavice, kese i džakove za otpad, i zajedno sa nama se priključe akciji „Veliko prolećno čišćenje“, koju organizuje građanska inicijativa Zaštitimo šume Subotice. Ovom prilikom, čistićemo deo oko bivšeg Etno kampa prema Hajdukovu, u reonu tzv. „Hajdukovačke šume“, u sektorima 87 i 88, gde ima puno bačenog otpada. ...20.03.2024.

Obaveštavamo vas o rezultatima konkursa za seminarske radove „Vera i nauka u borbi za zaštitu životne sredine“ i pod-oblastima: Klimatske promene, Energetska tranzicija, Energetsko siromaštvo, Značaj zaštite voda i objavljujemo sve radove koji su nagrađeni. Hvala svim učesnicima na učešću!  Odlukom žirija u sastavu: Nataša Đereg, Zvezdan Kalmar, Pera Marković Prva nagrada nije dodeljena.

Druga nagrada

Elman Hasanspahić, student na Filozofskom fakultetu u Sarajevu: Vjera i nauka u borbi za zaštitu životne sredine

Rad koji osnovnim pojmovima povezuje sve aspekte teme konkursa. ...02.02.2024.

Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) poziva studente i mlade na KONKURS za seminarske radove „Vera i nauka u borbi za zaštitu životne sredine“ i pod-oblastima: Klimatske promene, Energetska tranzicija, Energetsko siromaštvo, Značaj zaštite voda.
Rok za predaju radova je: 26. Februar 2024 u 12h
Radove poslati isključivo elektronski u word-u, na e-mail adresu: office@cekor.org

Preuzmite poziv OVDE ...01.02.2024.

Prevod tekstova objavljenih u publikaciji "The Orthodox Church Addresses the Climate Crisis"

Naslov originala:
"The Orthodox ChurchAddresses the Climate Crisis"
Theodota Nantsou & Nikolaos Asproulis (eds.)
WWF Greece & Volos Academy Publications, ATHENS & VOLOS, 2021
ISBN: 978-618-5375-11-9
Izdavač:
Centar za ekologiju i održivi razvoj, CEKOR, 2024
Za izdavača:
Zvezdan Kalmar
Prelom:
DM media ...20.12.2023.

Mere energetske efikasnosti za domaćinstva su konačno postale deo energetske politike Srbije, ne samo u strategijama i planovima,nego i u praksi, preko aktivnosti Ministarstva rudarstva i energetike. Time je najzad započeta šira primena energetske efikasnost u sektoru domaćistava, što je jedan od prioriteta energetske politike Srbije kako je utvrđeno još 2015. godine kod donošenja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine. ...24.11.2023.
Šaljemo vam poziv da nam se sutra, 25. novembra i u sledeću subotu, 2. decembra 2023. godine pridružite u akciji sadnje šumskog zaštitnog pojasa u Temerinu. 
 
Za pojas koji se pošumljava, pripremili smo oko 600 sadnica i zato će sadnja biti u dva dana (ovaj i sledeći vikend). Okupljanje učesnika/ca je između 9 i 9.30, a akcija sadnje počinje u 10 časova. Lokacija sadnje je na Stazi zdravlja na Bečejskom putu, a tačne koordinate su 45.448434,19.905404 ...


09.11.2023.

Centar za ekologiju i održivi razvoj „CEKOR“ iz Subotice  u saradnji sa „Savez pravoslavnih žena“ iz Beograda, organizuje treći put zaredom Konferenciju pod nazivom „Pravoslavni odgovor na klimatske promene“.

Konferencija će se održati 6. decembra 2023. u Beogradu, u prostorijama AERO Kluba, na adresi Uzun Mirkova 4/II od 9:30 do 14h.

Ekološka pitanja u Srbiji, regionu, i svetu su veoma aktuelna i neophodno ih je  posmatrati i sa stanovišta duhovne i moralne krize i davanja adekvatnog odgovora na ekološku krizu. Trenutno pripremamo brošuru koja bi značajno doprinela širenju važnosti ovakvog pristupa ekološkim temama kao što su klimatske promene, a izlaganja sa konferencije će takođe biti dokumentovana. ...19.10.2023.

Kršenja prava zajednica na odgovarajuću hranu i prehranu, kao i čistu, zdravu i održivu životnu sredinu

Ova studija ispituje razarajući uticaj životnog ciklusa uglja (rudarenje, sagorevanje i odlaganje otpada) na živote i egzistenciju u lokalnim ruralnim zajednicama na Zapadnom Balkanu, oblasti sa nekim od najviših nivoa zagađenja vazduha u Evropi.
Istražuje i uticaje eksploatacije uglja i srodnih aktivnosti tokom ciklusa uglja na pravo ljudi na adekvatnu hranu i ishranu i čistu, zdravu i održivu životnu sredinu i druga međusobno povezana prava.

Poseban fokus se stavlja na lokalne borbe i otpor uticaja električne energije na ugalj na tri lokacije: sela Kličevac i Drmno, u blizini rudnika Drmno i termoelektrane Kostolac u Srbiji; Rudnik Kamengrad i selo Kamengrad, opština Sanski Most u Bosni i Hercegovini; i elektrana Ugljevik i rudnik uglja, takođe u Bosni i Hercegovini. ...20.07.2023.

Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) u utorak 18. jula organizovao je okrugli sto posvećen problematici biciklizma u Subotici koji se održao na Majkinom Salašu na Paliću uz podršku grada Subotice. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici građanskog društva, predstavnici grada Subotice i predstavnici brojnih subotičkih medija.

Na okruglom stolu je predstavljena analiza Biciklističke staze u subotici – Rasprostiranje, stanje, potrebe, podrška“ autora Pere Markovića u kojoj su navedeni osnovni elementi biciklističke infrastrukture i pitanja u vezi nje.

U Subotici postoji oko 22,5 kilometra ulica duž kojih su izgrađene biciklističke staze i još oko 15 kilometara biciklističko-pešačkih staza. Ipak, one nisu povezane u mrežu, već su skup radijalnih pravaca kretanja što je jedan od najvećih problema – biciklisti su prinuđeni da voze kolovozom namenjenim za motorna vozila, zbog čega se osećaju nebezbedno navedeno je u analizi. ...19.07.2023.

BICIKLISTIČKE STAZE U SUBOTICI - Rasprostiranje, stanje, potrebe, podrška

Bicikl je u Subotici odavno veoma rašireno prevozno sredstvo. Koristi se za sve namene: odlazak i povratak u školu i sa posla, rekreativno, sportski, za razonodu, za prevoz lakših tereta...

Ovu popularnost stvorilo je više razloga: grad je ravničarski i nema ni jedan oblik terena koji bi bio posebno zahtevan za vožnju bicikla; bicikl je u ranijem periodu, od kraja Drugog sv.rata sve do šire automobilizacije od polovine 70-ih godina bio prestižno i istovremeno pristupačno prevozno sredstvo; različiti društveni trendovi pokrenuti ekološkim idejama od 80-ih godina podstiču vožnju bicikla. ...14.07.2023.

Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) vas poziva na okrugli sto posvećen problematici biciklizma u Subotici koji će se održati na adresi Majkin Salaš, Palić, utorak 18. juli 13 časova

Tom prilikom ćemo da predstavimo impute dobijene od građana Subotice sa akcije na subotičkom Korzu, stavove meštana i biciklista sa društvenih mreža i naše istraživanje vezano za stanje biciklističkih staza, rasprostiranje, potrebe i podršku.

Pozvani su i predstavnici lokalne samouprave radi dijaloga po pitanjima poboljšavanja biciklističke infrastrukture, održavanja biciklističkih staza, izgradnje novih i izdvajanja širokih pešačkih zona u kombinovane pešačko/biciklističko rolerske staze.

Posebno važno pitanje je problematika biciklističkog saobraćaja tokom i nakon gradnje železničke pruge Beograd-Budimpešta, na šta CEKOR upozovava već tri godine. ...26.04.2023.

Ovim putem upozoravamo da je ime "Jadarit" za med i proizvode od meda i vizuelno reśenje koje uz njega ide vlasništvo CEKOR-a i da će svako neovlašćeno korišćenje imena, i vizuelnog rešenja biti sudski gonjeno i śtete naplaćene.

CEKOR je vlasnik ove registrovane vrste meda i nikome kome od strane CEKOR-a to nije dopušteno, nije dozvoljeno da ime "Jadarit" koristi u bilo koju svrhu za med i medne proizvode.

Zahtevamo da se sa svih društvenih mreża uklone neovlaśćeno objavljene slike/fotografije sa imenom i vizuelnim reśenjem CEKOR-ovog imena za med i medne proizvode "Jadarit". ...06.04.2023.

Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) i Koalicija za održivo rudarstvo u Srbiji (KORS) se pridružuju mišljenju većeg broja domaćih naučnih i stručnih instanci, posebno Naučnog saveta EPSa koji je 31.03.2023. u svom saopštenju jasno stavio do znanja da se protivi transformaciji EPS u akcionarsko društvo.

Privatizacija se mora zaustaviti, krivci za trenutno stanje se moraju dovesti pred lice pravde, planovi za nastavak razvoja EPSa u pravcu održive i ekološki te klimatski prihvatljive kompanije se moraju nastaviti i EPS mora ostati u vlasništvu naroda kroz parlamentarni nadzor i upravljanje kroz profesionalizovani menadžment koji će nadzirati Vlada Republike Srbije, koji se mora birati na transparentan način, koji sredstva sme da koristi isključivo kroz transparentne i odgovorne procedure.

Saopštenje preuzmite OVDE ...01.03.2023.

Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR poziva građane Subotice na potpisivanje peticije u cilju pošumljavanja Vojvodine.

Potpisivanje peticije organizuje se u centru Subotice, Korzo broj 15 u subotu 4. marta u vremenu od 11 do 15 časova.

Tom prilikom će naši aktivisti popričati sa građanima o aktuuelnim ekološkim temama. Mreža „Pošumimo Vojvodinu“ pokrenula je ovu peticiju kojom se traže izmene nekoliko zakona. Ove izmene otkloniće deo problema koji pošumljavanje u Vojvodini onemogućavaju ili ograničavaju.

Akciju će podržati Ivan Jušković - "Hrast", koji je sam zasadio preko 5 hiljada hrastova u svojoj inicijativi za ekološku i društvenu transformaciju Srbije koji će u u subotu 4. marta održati predavanje u prostorijama Cekora, Korzo 15/13 sa početkom u 14 časova.

PETICIJA – POŠUMIMO VOJVODINU može se potpisati i svakim radnim danom u prostorijama CEKOR-a, u periodu od 10-15h, na adresi KORZO 15/13 u Subotici. (Popeti se stepenicama na prvi sprat, izaći na terasu, ići levo niz terasu (7metara) do prvih vrata levo.)

CEKOR sa ostalim članovima mreže Pošumimo Vojvodinu ima za cilj da prikupi 10.000 potpisa građana. ...23.02.2023.

Mreža „Pošumimo Vojvodinu“ pokrenula je peticiju kojom se traže izmene nekoliko zakona. Ove izmene otkloniće deo problema koji pošumljavanje u Vojvodini onemogućavaju ili ograničavaju.

Predlozi za izmene zakona o šumama, o poljoprivrednom zemljištu i o naknadama za korišćenje javnih dobara utemeljeni su u rezultatima istraživanja, koje je mreža sprovela krajem 2022. godine. Istraživano je kako se planira i koliko finansira pošumljavanje u Vojvodini na pokrajinskom i lokalnom nivou.

PETICIJA – POŠUMIMO VOJVODINU može se potpisati radnim danom u prostorijama CEKOR-a u periodu od 10-15h, na adresi KORZO 15/13 u Subotici. (Popeti se stepenicama na prvi sprat, izaći na terasu, ići levo niz terasu (7metara) do prvih vrata levo.)

Cilj je da se prikupi najmanje 10.000 potpisa građana. Primarna je klasična peticija „u papiru“, a pokrenuta je i onlajn peticija, kao način da se dopre i do internet dela javnosti. Potpise će skupljati udruženja građana koja su članice mreže, ali i sva druga udruženja i pojedinci koji žele da se uključe i doprinesu ovoj akciji.

Ovde možete potpisati onlajn peticiju:

https://www.peticije.online/peticija-posumimo-vojvodinu ...15.08.2022.

Izdavač:

Centar za ekologiju i održivi razvoj,
Korzo 15/13, 24000 Subotica,
www.cekor.org
Tel: +38124523191

Priprema za štampu: Saša Marijanušić

Urednik: Nataša Đereg

Autor: Pera Marković, dipl.pravnik

Publikaciju možete preuzeti OVDE ...15.08.2022.

Ciljevi publikacije: Da stvorimo preduslove za dugoročno i održivo uključivanje lokalne i opšte zainteresovane javnosti u procese donošenja odluka o rudarstvu, ali i da pokažemo glavne neuralgije i konflikte rudarstva sa raznim sektorskim politikama, te podstaknemo bolju primenu zakona i očuvanje zdravlja ljudi i zaštitu životne sredine.

Izdavač:
Centar za ekologiju i održivi razvoj, Subotica
www.cekor.org
Za izdavača:
Nataša Đereg, CEKOR
Urednici:
Pera Marković i Nataša Đereg
Prelom:
DM media, Novi Sad
Fotografija na koricama:
Ratko Ristić
Godina: 2022.

Preuzmite publikaciju OVDE ...18.07.2022.

Pravoslavna crkva razmatra klimatsku krizu - PRVI DEO

Prevod tekstova objavljenih u publikaciji The Orthodox Church Addresses the Climate Crisis Naslov originala: The Orthodox ChurchAddresses the Climate Crisis Theodota Nantsou & Nikolaos Asproulis (eds.) WWF Greece & Volos Academy Publications, ATHENS & VOLOS, 2021 ISBN: 978-618-5375-11-9

Izdavač: Centar za ekologiju i održivi razvoj, CEKOR

Za izdavača: Zvezdan Kalmar

Prelom: DM media

Publikaciju možete preuzeti OVDE ...31.05.2022.


Svetski dan zaštite životne sredine je dan koji se obeležava u celom svetu svakog 5. juna kroz razne aktivnosti i kampanje, sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na brojne ekološke probleme i potrebu očuvanja životne sredine.

Datum 5. juni je odredila Generalna skupština UN jer se tog dana održala Konferencija o zaštiti životne sredine u Štokholmu 1972. godine.

U svetu se na ovaj dan pokreću brojne aktivnosti u koje je uključena javnost, a koje doprinose boljem odnosu čoveka prema okruženju i prirodi. CEKOR u saradnji sa grupom Zaštitimo šume Subotice i Art of Living Fondacijom organizuje događaj za sve uzraste kako bi promovisali zdravi načini življenja, odgovoran odnos prema prirodi i resursima, i razgovarali sa sugrađanima i donosiocima odluka. ...01.04.2022.

U danima predizborne tišine i nakon pažljivog praćenja predizbornih saopštenja povodom energetske politike Srbije pretežne većine političkih partija i koalicija obraćamo se građanima i političkim partijama i koalicijama kao višegodišnji učesnik procesa borbe za bolju i održiviju energetiku u Srbiji koja je neophodni preduslov za održivi razvoj Srbije u godinama i decenijama koje dolaze da naznačimo nekoliko ključnih pitanja, tema na koje će bilo koja vlast da dodje u poziciju za njihovo otvaranje i rešavanje morati da da odgovor, realni plan i program: ...15.02.2022.
Konferencija “Uloga religije i vjerskih zajednica u doba
borbe protiv klimatskih promjena”
Tuzla, 9-10. novembar 2021. godine
Urednici:
Zvezdan Kalmar, Nikola Perušić, Pera Marković, Denis Žiško ...


11.01.2022.

Saopštenje za javnost / otvoreno pismo

Ministarstvu rudarstva i energetike povodom pritisaka od strane JP Elektroprivrede Srbije (EPS), Elektromreža Srbije (EMS) na Ministarstvo rudarstva i energetike

(Saopštenje za javnost/otvoreno pismo, možete preuzeti OVDE) ...24.12.2021.

Autori: Zvezdan Kalmar[1], Ilija Batas Bjelic, Dejan Molnar

Publikaciju preuzmite OVDE ...22.12.2021.

Film govori o pretnjama i pritiscima sa kojima se suočavaju ekološki aktivisti širom regiona. U filmu razgovaramo sa aktivistima koji su se suočavali sa različitim vrstama pritisaka zbog svog delovanja, a cilj nam je da javno govoreći o ovoj temi podignemo svest građana o ovom problemu i sprečimo slične pritiske i napade u budućnosti. Nadamo se da ćemo ovim filmom podići svest o sigurnosti ekoloških aktivista, kako bi ubuduće svaki čovek mogao slobodno braniti svoju životnu sredinu i život.

Film možete pogledati OVDE ...14.12.2021.

Zajednička sednica NKEU posvećena otvaranju klastera 4 - Zelena agenda i održiva povezanost, kao i spornim pitanjima u vezi sprovođenja projekata od javnog interesa, biće održana u četvrtak 16. decembra sa početkom u 11 časova u hotelu Galerija (Matije Korvina 17) u Subotici.

Molimo Vas da svoje učešće potvrdite putem mejla ivana.lazarevic@eukonvent.org najkasnije do četvrtka do 12 časova. Takođe, zbog ograničenog broja mesta molimo Vas da pri potvrdi naglasite želite li da prisustvujete sednici uživo ili onlajn. ...16.11.2021.

"STAY SAFE AND SPEAK OUT"

REGIONALNA STUDIJA O POZICIJI BRANITELJA I BRANITELJICA LJUDSKIH PRAVA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Autorica i urednica: Ena Bavčić

 

Tel: 051/433-140
E-mail: info@czzs.org
www.czzs.org

BANJA LUKA
Oktobar 2021

Preuzmote publikaciju OVDE ...30.08.2021.

Fiksni troškovi proizvodnje elektrana EPSa na ugalj su ¾ cene struje, što znači da i bez proizvodnje kilovata elektrane koštaju 75% od ukupne cene struje.

Na metodološki utemeljen način smo pokazali da je u finansijskom smislu pogubno dalje ulagati u stari način proizvodnje, koji javno preduzeće vodi u sve veće gubitke.

Vreme je za prelazak na obnovljive izvore energije.

CEKOR poziva vlasti na otvoreni i demokratski dijalog na stručnim osnovama o trenutnim i budućim investicijama u energetiku Srbije. ...27.08.2021.

Centar  za  ekologiju  i  održivi  razvoj  (CEKOR)

Koalicija  za  održivo  rudartsvo  u  Srbiji  (KORS) 

Srbija treba da svoju energetsku tranziciju bazira na prelasku na nove obnovljive izveore energije, energetskoj efikasnosti koja će obuhvatiti celokupno stanovništvo, industriju, javni i privatni sektor te saobraćaj  te posebno na izgradnji novih hidro energetskih kapaciteta posebno REVERZIBILNIH HIDRO CENTRALA koji jedini mogu na ekološki i klimatski prihvatljiv način da obezbede energetsku stabilnost, nezavisnost, stabilnost sistema i pravilnu integraciju novih obnovljivih izvora energije u sistem. ...13.07.2021.

Danas u utorak 13.07.2021 od 12h na subotičkom Korzu, aktivisti Centra za ekologiju i održivi razvoj delili su letke na kojima su sažete ideje i predlozi mladih za unapređenje infrastrukture Subotice i razgovarali sa građanima po tom pitanju.

Naime, u sklopu realizacije projekta "Go for bike!" koji je podržao Grad Subotica, održane su 22 edukativne radionice na kojima su srednjoškolci izneli svoje primedbe vezane za biciklistički saobraćaj.

Generalno, mladi traže bolje održavanje postojećih biciklističkih staza, izgradnju novih, spajanje postojećih u funkcionalne celine. 

Ovi input mladih su navedeni na lecima koji su deljeni prilikom ove akcije i koje je većina sa odobravanjem prihvatila. ...18.12.2020.

Redovna Plenarna sednica Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) održana je onlajn, putem platforme Zoom u četvrtak, 17. decembra, u 10.30.

Snimak plenarne sednice pogledajte OVDE

Plenarna sednica je bila prilika da se sagledaju glavni nalazi iz Godišnjeg izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije, kao i da se prezentuju glavne preporuke članica NKEU.

Učesnici su govorili o preprekama za brži napredak Srbije na putu  evropskih integracija u složenim uslovima pandemije КOVID-19. ...09.09.2020.

Serijom uvredljivih tekstova napadnute su ekološke aktivistkinje Dragana Arsić iz Pokreta „Odbranimo šume Fruške gore“ i Nataša Đereg iz Centra za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR). Mreža „Pošumimo Vojvodinu“, čije su pomenute organizacije članice, najoštrije osuđuje ove napade.

Ove dve sjajne aktivistkinje godinama se pod svojim imenom i prezimenom, hrabro i javno bore za interese građana Srbije. Dragana Arsić i njen pokret razotkrili su nepravilnosti u poslovanju Nacionalnog parka „Fruška gora“, što je dovelo do pokretanja postupaka protiv odgovornih, dok se Nataša Đereg i CEKOR bore da najveći zagađivači prestanu da uništavaju zdravlje građana. ...20.08.2020.

Saopštenje za medije

Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) povodom nedavnog napada na bezbednost i integritet CEKORa i njegovih zaposlenih kroz fantomski Internet portal “Prismotra” koji nema podatke o odgovornom uredniku ni o autoru teksta izjavljuje da su svi navodi i insinuacije u tekstu pod nazivom „Šta je organizacija “CEKOR”? Ekonomske ubice u Srbiji potpuno neistinite, zlonamerne, neutemeljene i predstavljaju hajku i poziv na nasilje protiv civilnog društva, što ćemo pokazati na konferenciji za novinare u Medija centru u beogradu, u utorak 25.avgusta. CEKOR je ugledna organizacija koja će svakoga ko širi ovakve netačne i neistinite informacije i ugrožava bezbednost zaposlenih i saradnika, tužiti pred sudom i tražiti krivičnu odgovornost i adekvatnu reakciju nadležnih organa. ...27.07.2020.

ON LINE sastanak (radionica i prezentacija) održaće se u petak 31. Jula od 11 do 13 h.

On line sastanak  organizuju udruženja CEKOR is Subotice i UNEKOOP iz Paraćina zajedno sa svojim partnerskim organizacijama.

Teme o kojima ćemo govoriti na on-line sastanku su:  Izrada analitičke podrške - Strateški okvir za klimatsko planiranje i energetsko siromaštvo.

Cilj događaja je prezentacija rezultata dva projekta u okviru REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD), koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a realizuju dva udruženja CEKOR i UNEKOOP. ...24.07.2020.

Autor: dr Ilija Batas Bjelić

Uređivački odbor i koautori: Zvezdan Kalmar - CEKOR, Vladimir Janković – UNEKOOP,  Nataša Đereg -  CEKOR

Preuzmite brošuru: Strateški okvir za planiranje prilagođavanja na klimatske promene  Opštine Paraćin ...24.07.2020.

Aplikacija „Prati Crnicu“ namenjena je nadležnim službama i građanima opštine Paraćin u cilju efikasnije zaštite od poplava.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.praticrnicu.rs

Preuzmite letak: Aplikacija za mobilne – Prati crnicu ...08.06.2020.

SAOPŠTENJE

Požarevac, Srbija - Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije (EPS), najveće preduzeće u Srbiji i vlasnik termoelektrana na ugalj od kojih su neke među evropskim rekorderima zagađenja, od danas se suočava sa tužbom Saše Arsića, stanovnika sela Drmno koji je tužbu pokrenuo zbog ugrožavanja života njegove porodice širenjem rudnika lignita neposredno uz selo i njegove stambene objekte. ...05.06.2020.

povodom neprihvatljivog bušenja nafte neposredno u blizini Jezera Palić

  

CEKOR traži da se pod hitno prekinu radovi na istražnim bušotinama za istraživanje nafte i gasa u neposrednoj blizini turističke zone i zaštićenih područja te visoko vrednih lokaliteta, istorijskih i kulturnih te turističkih i sportskih kapaciteta i objekata na Paliću koji administrativno podpada pod Grad Suboticu. ...01.06.2020.
Pozivamo vas na okrugli sto sa temom “Naftne bušotine na Paliću” koji će se održati u petak 5. juna 2020. sa početkom u 10.00 časova u prostorijama Hotela Galleria, Matije Korvina 17, Subotica, na Dan zaštite životne sredine.
 
Subotička javnost nije upoznata sa obimom i uticajem znatnog broja istražnih bušotina koje su rađene tokom vanrednog stanja u blizini jezera i naselja Palić. ...


28.05.2020.
Sastanci sa zainteresovanim stranama
 
Srdačno vas pozivamo da uzmete učešće u sastanku zainteresovanih strana - u vidu razgovora (fokus grupa) na temu lokalnog planiranja na izmenjene klimatske uslove u opštini Paraćin.
 
Sastanci su u subotu 30.05.2020. u hotelu Petrus, Nikole Pašića bb, 35250 Paraćin (http://petrus.rs/kako-do-nas). ...


08.05.2020.

Glavni Autor: dr Ilija Batas Bjelić

Uređivački odbor i koautori: Zvezdan Kalmar - CEKOR, Vladimir Janković - UNEKOOP, Nataša Đereg - CEKOR

 

Preuzmite publikaciju: Strateški okvir za planiranje prilagođavanja na klimatske promene  Opštine Paraćin ...08.05.2020.

Autor: Ksenija Petovar, sociolog - Redovna profesorka (u penziji) Arhitektonskog i Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Urednik: Nataša Đereg, CEKOR

Preuzmite publikaciju: Građani Paraćina o klimatskim promenama – rezultati ankete sprovedene sa građanima u opštini Paraćin ...04.05.2020.

Kada Pokrajinski fond za šume prestane da finansira pošumljavanje, i svede se na servis za dalju seču postojećih šuma, što je u planu da se usvoji na narednoj sednici Skupštine AP Vojvodine (7. maja), onda razlozi i ciljevi njegovog osnivanja postaju besmisleni. Takvo ophođenje je pogubno i neodrživo. ...16.03.2020.

U okvira projekta „Pametno lokalno planiranje u borbi sa klimatskim promenama“ koji provode CEKOR sa udruženjem građana „Život je u kretanju“ iz Paraćina napravlen je letak iz kojeg se jasno mogu videti, koji su to ciljevi, očekivani rezultati i aktivnosti istog.

Trajanje projekta je od 15.09.2019. godine  do 15.07.2020. godine.

letak projekta možete preuzeti OVDE ...18.10.2019.

CEKOR je sredinom septembra 2019. godine u Opštini Paraćin započeo projekat: „Pametno lokalno planiranje u borbi sa klimatskim promenama“ , koji sprovodi sa udruženjem građana „Život je u kretanju“ iz Paraćina u narednih 9 meseci.

Cilj projekta je prilagođavanje opštine Paraćin na izmenjene klimatske uslove i smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, što će doprineti smanjenju zagađenja, efikasnijem korišćenju energije i resursa, zaštiti od nepredviđenih troškova izazvanih efektima klimatskih promena, kao i boljem upravljanju rizicima, te u krajnjem ishodu i boljem zdravlju građana. ...03.10.2019.

Subotica - Udruženje Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) kroz projekat EU prekogranične saradnje Hrvatska- Srbija, će u periodu od 5. do 14. oktobra 2012. godine sprovesti anonimno anketno istraživanje među građanima Subotice a sa temom odvojenog sakupljanja otpada u gradu. ...15.08.2019.

CEKOR i Građani Medoševca, Velikih Crljena, Zeoka, i Baroševca pozivaju Ministra zaštite životne sredine da u okviru svojih nadležnosti odobrenja procene uticaja na životnu sredinu i zdravlja ljudi polja E u Kolubarskom regionu koja je sada u proceduri razmatranja ne ignoriše problem raseljenja žitelja naselja blizu površinskih kopova i učinini sve što je njegovoj moći da se ova naselja prvo rasele zbog negativnih uticaja po zdravlje i životnu sredinu!

Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR)
Ekološko društvo Medoševac
Savet Mesne zajednice Medoševac
"Tihi Lug", ekološko društvo Veliki Crljeni

Preuzmite: Otvoreno pismo Ministru zaštite životne sredine gosp. Goranu Trivanu ...11.07.2019.

Mediji su preneli opširne izveštaje o poseti ambasadora Delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabricija, Subotici u sredu, 10. jula 2019. godine kada je obišao Regionalnu deponiju na Bikovu, izgrađenu uz podršku EU, a koja je nedavno počela sa probnim radom. Poseta je upriličena, u okviru manifestacije „EU zeleni dan“ i kampanje „Pogledaj oko sebe“, a cilj je da se javnost bliže upozna sa naporima republičkih institucija, lokalnih samouprava i Evropske unije na poboljšanju životne sredine u našoj državi. Kampanja je započeta 12. juna u Užicu i Šapcu, i trajaće do polovine jula širom Srbije. ... 

IZDVAJAMO


STATUT UDRUŽENJA CEKOR


 

 

3_1.jpg
- Protest ispred EBRD: samit uglja i klime