header_1
Korzo 15/13, 24000 Subotica, Srbija, djnatasa@yahoo.com
06.06.2020. Subota

 

 

ENERGETSKI KALKULATOR 

 

VIDEO IGRICA

"Energetski model 2050"

 
Pomažu nas
 
 
Global Greengrants Fund

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство заштите животне средине

 

Croatia - Serbia cross-border programme

 

 

Sida

 

 

 


08.06.2015.

Nove investicije u rudnike uglja i termoelektrane bi mogle skupo koštati države zapadnog Balkana i Ukrajinu ako oni ne uzmu u obzir obavezujuća pravila koja se odnose na subvencije (državnu pomoć), pokazuje nova studija koju je danas objavila mreža CEE Bankwatch Network.

Rezime se može skinuti sa: bankwatch.org/publications/EnCom-stateaid
Studija slučaja iz priloga je na:
bankwatch.org/publications/EnCom-stateaid-cases ...05.06.2015.

Danas, na 5 juni, Svetski dan zaštite životne sredine, mreža organizacija okupljenih u okviru projekta Održiva energetska politika jugoistočne Evrope - SEE SEP, kojoj pripada i CEKOR, poziva vlade u regionu da reaguju brzo i odrede svoje nacionalne ciljeve za smanjenje emisije gasova koji dovode do efekta staklene bašte uoči predstojećeg klimatskog sporazuma u Parizu.

Želimo opet istaći izjavu generalnog sekretara UN-a Ban Ki-mun-a koji je još novembra 2014 rekao da "lideri država moraju preduzeti akcije" i da "postoji mit da će akcije za rešavanje klimatskih promena puno koštati, ali ne preduzimanje akcija će koštati mnogo više". 

I dok se ove nedelje u Nemačkoj u Bonu na konferenciji UN-a oko klimatskih promena pregovara kako će glasiti finalni tekst novog globalnog sporazuma, Srbija priprema konferenciju na visokom nivou o klimatskim promenama 11. ...22.04.2015.

Dan planete Zemlje, obeležava se 22. aprila, sa ciljem da ljude u čitavom svetu podseti u kakvom je stanju priroda planete na kojoj žive, da se čovečanstvo upozori na prekomerno zagađenje i nekontrolisanu potrošnju resursa.

Širom sveta Dan planete zemlje se obeležava od 1992. godine kada je na Konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini u Rio de Žaneiru ustanovljen dugoročni Program za promociju održivog razvoja (Rio Declaration on Environment and Development).

Ova 2015.godina treba da bude godina u kojoj se građani i organizacije oslobađaju od fosilnih goriva i ulažu novac u energetsku efikasnost i rešenja sa obnovljivom energijom.

Prema saopštenjiu UN, došlo je vreme za usvajanje globalnog sporazuma o borbi protiv klimatskih promena, posle neuspešnih pokušaja u posljednjih 20 godina da se nadogradi Sporazum iz Kjota, usvojen 1997. godine.

Srbija može svoja ograničena sredstva dostupna za investiranje u unapredjenje i zaštitu životne sredine da investira sa ciljem da se inicira zelena tranzicija, otvaranje novih "zelenih" radnih mesta te smanjenje troškova zdravstvene zaštite kroz smanjenje rizika za obolevanje.

Na dan planete zemlje CEKOR želi da naglasi nekoliko problema i potencijalnih rešenja pred kojima se kao značajnim izborom Srbija nalazi i koje bi mogla da upotrebi kao izuzetan podsticaj za razvoj. ...16.04.2015.

South East Europe 2050 Energy Model - Otvoren poziv za komentarisanje modela

Model koji pokazuje pravičniji, čistiji i efikasniji energetski sistem cele jugoistočne Evrope

Centar za ekologiji i održivi razvoj (CEKOR) zajedno sa drugim partnerskim organizacijama okupljenih u okviru projekta South East Europe Sustainable Energy Policy (SEE SEP) poziva sve zainteresovane da komentarišu urađen Energetski model za jugoistočnu Evropu koji pokriva čak 7 zemalja: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Kosovo*, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju. U toku zadnjih 18 meseci ovog projekta razvijen je jedan model za ceo region kao i posebni modeli za svaku zemlju partnera u regionu.

Ovaj alat predlaže scenarije koji uključuju značajno smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) radi stvaranja niskougljenične energetske strategije. Kao input za proračun scenarija, uključeni su bili sledeći parametri: istorijski trendovi, pretpostavke i nivo ambicije pri pretpostavljanju kako buduće potrošnje (za sektore zgradarstva, saobraćaja, industrije cementa, čelik i aluminijum) tako i snabdevanja (za naftu, gas, ugalj, hidroenergiju i ostale obnovljive izvore energije). ...30.03.2015.

Labin, Hrvatska - 94 posto glasača juče je glasalo protiv predložene nove elektrane Plomin C na ugalj snage 500 MW na lokalnom referendumu u Hrvatskoj.

Stanovnici pet opština Istarske županije odgovorilo je odlučno "Ne" na pitanje "Da li ste za izgradnju TE Plomin C na ugalj?" Ovaj referendum se održao nakon slične uspešne inicijative u jadranskom gradu Ploče 25. januara ove godine, gde je takođe više od 90 posto birača glasalo protiv predloženog postrojenja na ugalj u tom gradu. ...26.03.2015.

Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR, u saradnji sa Svetskim fondom za zaštitu prirode WWF, Kancelarijom za mlade Grada Subotice, Arhus centrom, NVO "AŠC" i udruženjem PhotoWalkers pridružuje se akciji "Sat za našu planetu"

Povodom obeležavanja najveće svetske globalne akcije "Sat za našu planetu" 2015. CEKOR organizuje se edukacija za decu školskog uzrasta na temu kako ublažiti klimatske promene. Edukacija će se održati 27.marta u osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" sa početkom u 13:30 časova, i u osnovnoj školi "Sonja Marinković" sa početkom u 15:45 časova. Cilj edukacije je upoznavanje učenika sa klimatskim promenama i mogućnost uštede energije u svakodnevnim aktivnostima. ...20.03.2015.

"CEE Bankwatch network"[1] i njegova organizacija-članica iz Srbije  CEKOR[2] Vas pozivaju na konferenciju za novinare na kojoj će biti predstavljen sveobuhvatan Izveštaj o dugoročnoj ekonomskoj isplativosti gradnje novih elektroenergetskih kapaciteta za izvoz električne energije u zemljama Zapadnog Balkana.

Molimo pošaljite potvrdu vašeg dolaska Nikoli Perušiću; e-mail: perusic@tippnet.rs

Na konferenciji za novinare će glavni fokus biti analiza situacije u Republici Srbiji, i to poglavlje studije će biti dostupno i na srpskom jeziku. ...16.03.2015.

Dana 11.03.2015. u Strazburu evropski parlament je usvojio rezoluciju o napretku Srbije, koja nije obavezujuća, ali ima političku težinu prilikom odlučivanja o daljem napretku Srbije u evropskim integracijama. [1]

Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) pozdravlja rezoluciju Evropskog parlamenta o napretku Srbije koja ističe važnost revizije postojećeg nacrta Stretegije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine i potrebu da se pojačaju napori u energetskom sektoru- naročito da se ispoštuju ciljevi vezani za obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost, kao i sprečavanje državne pomoći u razvoj lignita, kako bi se ostvarili ciljevi koje je postavlja Evropska unija u oblasti smanjenja emisija iz proizvodnje struje do 2020 odnosno 2030. (član 39.). ...10.03.2015.

Prag, Beograd/Subotica, Kijev, Podgorica, Sarajevo/Banja Luka

Zemlje Energetske zajednice[1]rizikuju gubitke u stotinama miliona evra zbog zastarelih energetskih infrastruktura ukoliko ne budu usvojile nove politike u borbi protiv klimatskih promena - govori nov izveštaj koji je danas objavila CEE Bankwatch Network i njeni partneri u 4 zemlje širom regiona[2].

Izveštaj koji je naručila CEE Bankwatch Network sprovela je think-tank organizacija Change partnership i dostupna je na: http://bankwatch.org/sites/default/files/EnCom-strategy-climate-action.pdf ...09.03.2015.

Kako zemlje kao što su Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Kosovo, Moldavija, Crna Gora, Srbija i Ukrajina pripremaju naredni ciklus svojih energetskih ulaganja, suočavaju se sa prostim izborom - ili će sebe zaključati u zastarela kontroverzna fosilna goriva ili će stati u istu liniju bezbedne, čiste i jeftinije energetike koju i Evropska unija sada izgrađuje. Ovo je prilika koja se pojavljuje "jednom u životu" da se kreira inkluzivan, održiv i efikasan jeftin put razvoja za milione Evropljana. Ukoliko se ne iskoristi ovaj momenat, to će dovesti do skupih investicija zarobljenih u neodrživa rešenja, unazadiće razvoj budućih generacija i gurati ove zemlje dalje od članstva u EU. ...06.03.2015.

Brisel, Prag, Sarajevo, Beograd

Proces reforme Ugovora o osnivanju Energetske zajednice ulazi u zadnju fazu ovih dana, nudeći stvarne mogućnosti da se transformiše slika energetike u državama potpisnicama. Brojni predlozi upućeni od strane Evropske komisije zapravo su daleko od originalnih ciljeva uspostavljanja zajednice - reforme neefikasnih i neodrživih energetskih sektora i donošenje ekoloških i klimatskih standarda u jugoistočnoj Evropi u skladu sa standardima EU. Organizacije civilnog društva iz regiona veruju da nova Energetska zajednica može da ostvari te ciljeve i da je upravo prilika za to.

Nakon više od godinu dana, kada je ustvari započeo process reforme Energetske zajednice, drugi krug konsultacija sa javnošću se završava danas. Juna 2014 takozvana stalna grupa na visokom nivou- High Level Reflection Group (HLRG) je objavila izveštaj sa preporukama za ovu reformu koji se u celini pokazao kao progresivan u delu primene ekoloških standarda.

Evropska komisija je svoj set preporuka za reformu bazirala na povratnim informacijama samih država članica. Ipak, nažalost, neki aspekti tih preporuka, ako budu usvojeni, mogu dovesti da se zaobiđu standardi EU u oblasti energije, ekologije i klimatskih promena u državama potpisnicama Ugovora o energetskoj zajednici. ...27.02.2015.

Na 32 reciklažna ostrva koja su postavljena u svim stambenim naseljima u gradu sremska Mitrovica, postavljeni su tipski kontejneri za primarnu selekcija otpada. Svako reciklažno ostrvo sadrži tri kontejnera, namenjena odlaganju različite vrste otpada. Plavi kontejner namenjen je za odlaganje papira, žuti za odlaganje plastične ambalaže, a crveni za kartonsku ambalažu.  

Posle 15 meseci sprovođenja projekta "Stvaranje društva bez otpada" u saradnji sa Hrvatskom stranom postignuto je da Grad Sremska Mitrovica dobije 32 reciklažna ostrva na kojima će građani moći da vrše primarnu selekciju otpada. U okviru ovog projekta građanima Sremske Mitrovice podeljeno i je i 1000 kompostera. ...25.02.2015.

Otvaranje reciklažnih ostrva u Sremskoj Mitrovici organizuje se u četvrtak 26.02.2015. godine u 10h u stambenom naselju Matije Huđi (kod česme).
Ovom događaju prisustvovaće pored partnera koji sprovode ovaj projekat i građana Sremske Mitrovice takođe i učenici iz O.Š."J.J.Zmaj".
Izgradnja reciklažnih ostrva, koja su raspoređena na 32 lokacije u gradu, sprovedena je u okviru projekta "Stvaranje društva bez otpada".
Reciklažna ostrva sadrže kontejnere za odvojeno prikupljanje papira, kartona i PET ambalaže, a njihova izgradnja je finansirana od strane Evropske Unije. ...19.02.2015.


"Koordinacija industrijskog zagađenja i aktivnosti u sektoru voda, odgovornost operatera za nanetu štetu i rad inspekcije"


Sa zadovoljstvom vas pozivamo na Tematsku sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 27- Životna sredina "Koordinacija industrijskog zagađenja i aktivnosti u sektoru voda, odgovornost operatera za nanetu štetu i rad inspekcije" koju organizuje CEKOR u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj Uniji, u saradnji sa Ekološkim pokretom Vrbasa. Događaj će biti održan u ponedeljak, 23. februara 2015. godine, u velikoj Sali Skupštine opštine Vrbas, (adresa: M. Tita br. 89, Vrbas), sa početkom u11.00 časova. ...13.02.2015.

Povodom Globalnog dana dezinvesticija u fosilna goriva, koji se obeležava danas u svetu i u Srbiji, Centar za ekologiju i održivi razvoj poziva donosioce odluka u Srbiji da iskoriste "poslednji  voz" i u budućoj Strategiji energetike Republike Srbije - odluci o budućem energetskom miksu, kao i u budućoj Strategiji adaptacije na klimatske promene, koje će, nadamo se, biti rezultat široke javne rasprave, kažu NE sušama, poplavama,  štetnim emisijama gasova sa efektom staklene bašte poizvodnjom električne energije iz fosilnih goriva, NE zagađenom vazduhu i NE bolestima i povećanoj smrtnosti koje nastaju od spaljivanja lignita.

Srbija, koja je prema nalazima Svetske zdravstvene organizacije zemlja sa najvećim porastom smrtnosti od raka pluća u Evropi, jednostavno više ne može da zatvara oči pred globalnim procesima, i mora da preuzme odgovornost za štetu po zdravlje svojih građana i građana susednih zemalja, i za štetu nanetu životnoj sredini od koje zavise i sadašnje i buduće generacije. ...05.02.2015.

Unikom d.o.o., Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, zajedno s partnerima JKP Komunalije Sr. Mitrovica, Gradom Sremska Mitrovica, Ekološkim klubom grada Sremska Mitrovica i CEKOR-om u okviru IPA projekta Hrvatska-Srbija organizuju međunarodnu konferenciju na temu:

 "GOSPODARENJE OTPADOM U EU"

Konferencija ima za cilj informisati opštu i stručnu javnost o perspektivama zaštite životne sredine i gospodarenja (upravljanja) otpadom u okviru EU. Predstavnici relevantnih hrvatskih institucija, zajedno sa stručnjacima iz zemalja EU, imat će priliku predstaviti perspektive u okviru EU. ...09.01.2015.

CEKOR-ov dopis vezan za budući nacionalni plan za smanjenje emisija iz postojećih postrojenja za sagorevanje - LCP NERP,  poslat Generalnom sekreterijatu Narodne skupštine

Prezentacija i diskusija ''Put i troškovi usaglašavanja sektora energetike sa EU i Energetskom zajednicom '', u organiziji CEKOR-a u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj Uniji održana je u četvrtak, 4. decembra 2014. godine, u Narodnoj skupštini, Zeleni salon (adresa: Kralja Milana 14, Beograd). ...15.12.2014.

Centar za ekologiju i održivi razvoj podržava samit Kine i zemalja iz srednje i istočne Evrope u situaciji kada se Srbija suočava sa velikim budžetskim deficitom, visokom stopom nezaposlenosti, recesivnim stanjem ekonomije i nedostatkom investicionog kapitala neophodnog za zelenu reindustrijalizaciju Srbije.

Obaveza je Srbije prema svojim građanima da strateški podržava investicije koje će dovesti do povećanja dugoročno održivih i profitabilnih radnih mesta, smanji resursnu zavisnost, odnosno poveća energetsku sigurnost i nezavisnost, smanji zavisnost o uvoznoj nafti, gasu i tehnologijama neophodnim za proizvodnju i potrošnju energije. ...08.12.2014.

Evropska banka za obnovu i razvoj objavila je svoj stav o slučaju Milana Simića iz sela Radljeva, opština Ub, kojeg u sporu sa ovom međunarodnom bankom zastupa Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR.

http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395241360073&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument 

Evropska banka je pozivajući se na zastaru slučaja odbila da isplati odštetu Milanu Simiću u vrednosti od oko 10.000 evra za štetu nanetu tokom eksproprijacije njegove zemlje u procesu realizacije otvorenog ugljenokopa Tamnava Zapad. ...02.12.2014.

Novi izveštaj slovenačke organizacije Focus [1] ukazuje kako su korupcija i pogrešne procene buduće održivosti dovele do situacije da TES6 postrojenje na lignit sada košta duplo više od prvobitnih procena, donoseći godišnje gubitke u desetinama miliona eura, pritom obezbeđujući samo deo radnih mesta od obećanih.

Sve države u regionu jugoistočne Evrope, uključujući i Srbiju su u žestokoj trci koja će država biti prva da izgradi novo postrojenje za proizvodnju struje iz uglja. Kada se uzmu u obzir dramatični pokazatelji zagađenja životne sredine i troškovi za medicinsko zbrinjavanje bolesti koje su direktno izazvane spaljivanjem uglja, oni višestruko prevazilaze "dobiti od prodaje struje" u regionu. ...27.11.2014.

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na javnu prezentaciju i diskusiju ''Put i troškovi usaglašavanja sektora energetike sa EU i Energetskom zajednicom '', koju organizuje CEKOR u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj Uniji. Događaj će biti održan u četvrtak, 4. decembra 2014. godine, u Narodnoj skupštini, Zeleni salon (adresa: Kralja Milana 14, Beograd), sa početkom u 10.00 časova. Pozvani govornici iz ove oblasti su Gosp. Peter Vajda, ekspert za zaštitu životne sredine iz Sekretarijata energetske zajednice, Gosp. Nicholas Cendrowicz, iz Evropske komisije, Direktorata za pridruživanje, Gosp. Thomas Bruckner, ekspert za klimatske promene, Univerzitet u Lajpcigu, Gosp. Aleksandar Kovačević, ekspert za oblast energetike, gosp. Jadranko Simić, Šef poslovne jedinice za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje, Konsultanti Jugoistočne Evrope, kao i predstavnici relevantnih ministarstava. ...24.11.2014.

Sektor energetike, kаo sаm koren evropskih integrаcijа, je ključno polje zа investirаnje u unаpređenje životne sredine, te glаvni prаvаc kretаnjа kа održivom rаzvoju. Osnivački sastanak je imao za cilj prezentovanje strategije IPA programiranja IPA 2 (2014 - 2020) kojim je predviđeno 80 miliona eura razvojne pomoći za sektor energetikeu periodu 2014 do 2018 uz uslovnih 45 miliona EURa u periodu 2018-2020. 

Projekti koji su predloženi za finansiranje iz IPA fondova često nisu u javnom interesu nego u finansijskom interesu kompanija zagađivača, koji bi probleme zagađenja i životne sredine trebali da rešavaju o svom finansijskom trošku. Takođe, gledajući vremenski, određeni projekti bi trebali da se sprovode odmah a predloženi su za kraj ciklusa... ...12.11.2014.

Sremska Mitrovica - U zgradi opštine Sremska Mitrovica održan je danas drugi radni sastanak prekograničnog foruma za upravljanje otpadom organizovanog u sklopu projekta "The case for Zero Waste - creating preconditions for zero waste society in cross border region".

Forum za upravljanje otpadom osmišljen je kao radna platforma za razmenu iskustava između preduzeća koja se bave delatnošću otpada i stručnjaka iz Hrvatske i Srbije, radi pripreme zajedničkih preporuka relevantnim nacionalnim i EU telima koje će se ticati prioritetnih pitanja i alokacije finansija za unapređenje sistema upravljanja otpadom u regionu. ...17.10.2014.

Priručnik o kompostiranju nastao je u sklopu projekta pod nazivom "The Case for Zero Waste" - Creating preconditions for zero waste society in cross border region.

Projekat sprovode Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek i Javno komunalno preduzeće ‘’Komunalije’’ Sremska Mitrovica u saradnji s partnerima Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje, Udrugom za zaštitu prirode i okoliša ‘’Zeleni Osijek’’, Gradom Sremska Mitrovica, Ekološkim klubom grada Sremske Mitrovice i Centrom za ekologiju i održivi razvoj - CEKOR, a financiran je iz IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija. ...02.10.2014.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na Osnivačku sednicu Radne grupe za poglavlje 27 - Životna sredina i klimatske promene, koja će se održati u u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji 03. oktobra 2014. godine u Beogradu, u Narodnoj Skupštini, Maloj Plenarnoj sali u ulici Kralja Milana 14.  Agenda se nalazi u prilogu. ...23.09.2014.

Grupa vodećih ekoloških organizacija sa Balkana inicirala je poziv na hitnu reformu Ugovora o energetskoj zajednici, a prilika je današnji skup Saveta energetskih ministara regiona u Kijevu. Pomenute grupe traže da se u Ugovoru o energetskoj zajednici komponente zaštite životne sredine i klimatskih promena prošire, kao i da se donesu mere koje bi osigurale da će se postojeće obaveze bolje sprovoditi. ...09.09.2014.

Na području subotičke opštine se vrši nelegalna eksploatacija peska, na privatnim parcelama koje su kupljene, a zatim se izvrši prenamena zemljišta koja im takođe ne odobrava prodaju i eksploataciju peska. Ekspoatacija direktno nanosi štetu voćnjacima koji se koji se masovno suše zbog spuštanja nivoa podzemnih voda, građani koji stanuju direktno na obodima suočeni su sa problemom nesaniranih "rudnika peska" koja ugrožava ljudsku bezbednost i ekološku ravnotežu. Najčešće se te rupe zatrpavaju smećem i šutom tako da se javlja problem nicanja divljih deponija...

Preuzmite publikaciju: PESKOVITA GROZNICA ...01.09.2014.

Svrha seminara "Izazovi korupcije u sektoru energetike u Srbiji i regionu" održanog 5. i 6. septembar 2014. u RELAX j.p. Vinogradska 2 u Kovačici je da zainteresovanim novinarima i urednicima domaćih internet, elektronskih i štampanih medija pruži dodatne informacije o dugoročnim negativnim uticajima lošeg planiranja i upravljanja energetskim sektorom i ponudi mogućnost razmene iskustava o ovoj temi.

Poseban akcenat je stavljen na ulogu medija u prepoznavanju sistemskih uslova za korupciju i sprečavanje korupcije i drugih oblika zloupotreba u planiranju i sprovodjenju planova razvoja, što sve vodi dugoročnoj finansijskoj, tehnološkoj i ekološkoj neodrživosti energetskog sektora Srbije. ...19.08.2014.

Pozdravljamo inicijativu ministarstva energetike i rukovodstva EPS-a da građani pripreme alternativne opcije za grejanje za nadolazeću zimu, i predlažemo da se time i termičkom izolacijom stambenih objekata i energetskom efikasnošću uređaja za grejanje obezbede značajne uštede električne energije. Tako bi se smanjile potrebe za uvozom električne energije, po procenama i do 50 odsto, kao i teret obezbeđivanja grejanja sa EPS-ovih termoelektrana.

Potrebno je ubrzati sve ove pripreme, a smatramo da je neophodno da se država aktivno uključi u obezbeđivanje finansijskih i institucionalnih kapaciteta, koji bi omogućili građanima da po ubrzanoj proceduri dođu do finansijske i tehničke podrške za izolaciju objekata i učinkovitija grejna tela. ...28.07.2014.

Članica i potpredsednica Evropskog parlamenta Ulrike Lunaček traži da se istraživačkim novinarima koji rade na pitanjima korupcije na visokom nivou dozvoli da rade svoj posao bez straha od nasilja i zastrašivanja.

Nedavno objavljen izvještaj "Dobitnici i gubitnici: Ko profitira od korupcije visokog nivoa u energetskom sektoru jugoistočne Evrope?" - u kojem je članica Evropskog parlamenta Lunaček pisala predgovor za upravo izdato štampano izdanje - fokusirala je pažnju na korupciju visokog nivoa u energetskom sektoru jugoistočne Evrope. ...14.07.2014.

U subotu, 12. jula 2014, CEKOR-u se obratila novinarka Kurir-a, Novinarka rubrike Vesti u 2.42 p.m. sa sledećim pitanjima:

 

"Poštovana gospođo Đereg,

 Molim Vas da mi u što kraćem roku, u toku dana, odgovorite na pitanja: 

1. Zbog ćega " Centar za ekologiju i održivi razvoj" (CEKOR) pokušava da ubedi EBRD da Srbiji ne odobri pomoć za saniranje štete od poplava u energetici kako bi se što pre obnovila proizvodnja uglja i struje i smanjila šteta po EPS i državu zbog uvoza struje?

2. Koji su motivi CEKOR-a da otovoreno radi protiv interesa države i da li iza zahteva EBRD da ne investira u proizvodnju struje iz uglja u Srbiji stoji konkurencija EPS-a, odnosno trgovci strujom i proizvođači struje iz obnovljivih izvora energije?

S poštovanjem,"

 

Odgovorili smo sledeće: ...09.07.2014.

 Osloboditi Srbiju zavisnosti od lignita 

Poziv grupe nevladinih organizacija iz pet zemalja sa dva kontinenta

            Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) bi trebalo da se drži svoje nedavno usvojene Energetske strategije i odbije bilo kakvu investiciju u dalje iskorišćavanje uglja u energetici Srbije, smatra grupa sedam međunarodnih nevladinih organizacija u pismu upućenom bordu direktora ove banke. Grupa je zabrinuta nedavnim saopštenjima EBRD, prema kojima odgovor banke na poplave na Balkanu može da uključi "rehabilitaciju oštećenih elektrana i prenosne i distributivne mreže". ...27.06.2014.

U novosadskom Hotelu "Park" 26. juna u organizaciji i logističke podrške CEKOR-a održan je seminar o klimatskim promenama tj. važnosti uključivanja klimatskih promena u sektorske i lokalne/regionalne ciljeve. 

Radionica je deo projekta "Priprema Drugog izveštaja Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime" programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, a prisustvovalo joj je vise od 60 učesnika.

Cilj radionice je unapređenje informisanosti zainteresovanih strana u Vojvodini o politici, programima i projektnim aktivnostima u oblasti klimatskih promena. ...27.06.2014.

Ko profitira od korupcije visokog nivoa u energetskom
sektoru jugoistočne Evrope?

Korupcija koja se dešava na najvišim nivoima donošenja odluka u
energetskom sektoru veoma utiče na države jugoistočne Evrope i do
sada u regionu kao posledicu imamo desetine miliona evra
izgubljenih tokom poslednjih decenija tvrdi se izveštaju. Dobitnici i
Gubitnici: Ko profitira od korupcije visokog nivoa u energetskom
sektoru jugoistočne Evrope? koji je 24. juna predstavljen u Briselu
tokom Konferencije kao događaja organizovog tokom Evropske
nedelje održive energije 2014. ...26.06.2014.

Ko profitira od korupcije visokog nivoa u energetskom
sektoru jugoistočne Evrope?

Korupcija koja se dešava na najvišim nivoima donošenja odluka u
energetskom sektoru veoma utiče na države jugoistočne Evrope i do
sada u regionu kao posledicu imamo desetine miliona evra
izgubljenih tokom poslednjih decenija tvrdi se izveštaju. Dobitnici i
Gubitnici: Ko profitira od korupcije visokog nivoa u energetskom
sektoru jugoistočne Evrope? koji je 24. juna predstavljen u Briselu
tokom Konferencije kao događaja organizovog tokom Evropske
nedelje održive energije 2014. ...18.06.2014.

Promene klime su sve očiglednije. Rast temperature na celoj planeti će prema procenama stručnjaka u ovom veku iznositi od 0,3 do 4,8 stepena Celzijusovih. Suše, poplave, toplotni talasi, šumski požari će biti jošÂ ekstremniji i češći u celoj Evropi. Zbog svoje kompleksnosti, i nepredvidljivosti, kao i ogromnog potencijalnog kumulativnog uticaja na neke ili sve sektore društvenog i ekonomskog života,
klimatske promene zaslužuju najozbiljniji tretman - one moraju predstavljati temeljni input i ključni faktor u donošenju odluka. One dakle treba da usmere strateško planiranje u sektorima energetike, poljoprivrede, zaštite životne sredine, vodoprivrede i šumarstva, turizma...

Preuzmote publikaciju: SRBIJA I KLIMATSKE PROMENE  ...16.06.2014.

Obaveštavamo javnost da je CEKOR odabrana organizacija od strane UNDP-a u Srbiji da bude partner i logistička podrška za organizaciju radionice u Novom Sadu 26. juna 2014. na temu klimatskih promena tj. važnost uključivanja klimatskih promena u sektorske i lokalne/regionalne ciljeve. Radionica je deo projekta "Priprema Drugog izveštaja Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime" Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine. ...11.06.2014.

Na pismo CEKOR -a i Srpskog centra ekologije SRCE, upućeno 23 maja 2014 u kojem pozivaju Evropsku banku za obnovu i razvoj EBRD da otpiše dugove Elektroprivrede Srbije koji su investirani u mehanizaciju rudarskog basena Kolubara, odnosno da ta sredstva preusmeri u stvaranje fonda za raseljavanje naselja u okolini celokupnog Kolubarskog basena to jest za raseljavanje Vreoca, Junkovca, Baroševca, Zeoka u zapadnom regionu te Radljeva, Kalenića i ostalih ostalih sela u Kolubarskom regionu koja će zbog novo nastale situacije morati da budu raseljena, stigao je pismeni odgovor. ...05.06.2014.

U Srbiji su danas 5. juna, povodom Svetskog dana zaštite životne sredine organizovane brojne aktivnosti i manifestacije kojima se građanima skreće pažnja na rastuću potrebu očuvanja zdravog životnog prostora svakog pojedinca.

Tim povodom Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR ukazuje da iako su po emisijama ekvivalenta ugljendioksida države bivše Jugoslavije na globalnom nivou minimalne, postoji rastući problem zbog činjenice da građani naše regije po glavi stanovnika spadaju među najveće zagađivače. Ovo se posebno odnosi na Srbiju koja je među 10 država u svetu po emisijama ugljendioksida po glavi stanovnika. ...23.05.2014.

Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR i Srpski centar ekologije SRCE, poziva Evropsku banku za obnovu i razvoj EBRD da otpiše dugove Elektroprivrede Srbije koji su investirani u mehanizaciju rudarskog basena Kolubara, odnosno ukoliko je to zbog politike ili političkog stave EBRD nemoguće da ta sredstva preusmeri u stvaranje fonda za raseljavanje naselja u okolini celokupnog Kolubarskog basena to jest za raseljavanje: Vreoca, Junkovca, Baroševca, Zeoka u zapadnom regionu te Radljeva, Kalenića i ostalih ostalih sela u Kolubarskom regionu koja će zbog novo nastale situacije morati da budu raseljena. ...23.05.2014.

U Subotici, CEKOR je 20 -21 maja u hotelu Gallerija organizovao seminar "Uspešno planiranje i vođenje kampanja javnog zagovaranja u oblasti zaštite životne sredine" gde se okupilo oko 33 učesnika iz 23 NVO organizacija.

Fokus seminara je bio kako uspešno planirati i voditi kampanje javnog zagovaranja, planiranje niz aktivnosti usmenrenih ka donosiocima odluka. Učesnici su upoznati sa elementima javnog zagovaranja, koje su mogućnosti aktera kao i mehanizam donošenja odluka kroz Arhusku konvenciju, učešće građana, parlament, Vladu, lokalnu samoupravu. ...30.04.2014.
NVO CEKOR organizuje dvodnevni seminar 20. i 21. maja 2014. godine na temu "Uspešno planiranje i vođenje kampanja javnog zagovaranja u oblasti zaštite životne sredine".
Pozivamo zainteresovane predstavnike ekoloških i drugih nevladinih organizacija iz Srbije da se prijave na ovaj seminar. ...


25.04.2014.

Evropski komesarijat za proširenje, i šefica jedinice zadužene za Srbiju Mirjam Feren (Myriam Ferran) najavili su da će se pozabaviti analizom Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kine koji je stupio na snagu 02.11.2009. godine.

Aneksom 2 tog ugovora omogućeno je kineskim kompanijama da ne podležu obavezi raspisivanja javnog nadmetanja za obavljanje poslova investicionih radova i za isporuku roba i usluga, odnosno iz nepoznatog razloga dobijaju prioritetni položaj na tržištu Srbije. Postavlja se pitanje da li je to u skladu sa procesom evropskih integracija. Ovo i slična pitanja su svakako relevantna za proces skrininga nacionalnog zakonodavstva i njegove usaglašenosti sa evropskim zakonodavstvom u vezi pitanja javnih nabavki. ...25.04.2014.

Sremska Mitrovica - U okviru projekta prekograničnog programa Hrvatska - Srbija 2007 - 2013 pod nazivom "THE CASE FOR ZERO WASTE" - STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA, 25 aprila 2014-te u Poslovnom Sportskom Centru "Pinki" održana je manifestacija pod nazivom "Dan planete zemlje".

Nosilac ovog projekta u Srbiji je JKP "Komunalije" Sremska Mitrovica, dok su partneri Grad Sremska Mitrovica i udruženja građana: Ekološki klub Grada Sremska Mitrovica i Centar za ekologiju i održivi razvoj - CEKOR iz Subotice.

Partneri iz Hrvatske su komunalno preduzeće "Unikom" iz Osijeka koje je vodeći partner u projektu, udruženje Zeleni Osijek i Regionalna Razvojna agencija Slavonije i Baranje.

U okviru manifestacije održano je takmičenje dece svih osnovnih škola na temu prikupljanja i razdvajanja otpada kroz kreativne i zabavne igre. Organizatori manifestacije su JKP "Komunalije" i Ekološki klub grada Sremska Mitrovica, uz podršku grada Sremska Mitrovica, ustanova kulture, nastavnog osoblja i dece iz lokalnih osnovnih škola i vrtića. ...22.04.2014.

Danas se po 43. put u celom svetu obeležava Dan planete zemlje. Dan planete Zemlje se obeležava svake godine 22. aprila nizom manifestacija sa ciljem da nas podseti u kakvom se stanju nalazi priroda planete na kojoj živimo i da nas upozori na opasnost koja preti životu na Zemlji usled naglog razvoja industrije i porasta potrebe za energijom i resursima. ...14.04.2014.


Junkovac is a village situated in Lazarevac municipality in Serbia. It is heavily hit by mining operation. This is a overwiev of events in relation to the landslide.

Download the document: Issue paper Junkovac and Tamnava West ...14.04.2014.

CEKOR je za organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine organizovao seminar na temu " PRAVO u oblasti životne sredine - Srbija i EU " 8-9 aprila u hotelu Patria, gde se okupilo 34 učesnika iz 26 organizacija.

Učesnicima je bilo prezentovano pravo u oblasti životne sredine kroz Arhusku konvenciju, pravni položaj NVO, žalbeni mehanizam kao delotvorno pravno sredstvo, takođe i veza između IPPC dozvola i horizontalnog zakonodavstva, usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa EU, mogućnost učešća javnosti u kreiranju zakona i politika u oblasti zaštite životne sredine, horizontalno zakonodavstvo EU i njegova primena, kao i trenutna situacija u Srbiji. ...11.04.2014.

Opšta javnost u Srbiji je za razliku od stručne, doživela veliko iznanađenje kada je na svetlost počeli izlaziti korupcija u Kolubarskom basenu. Najveću ulogu u razotkrivanju učinio je serijal: Insajder: prevara veka čije je emitovanje počelo na TV B92 u januaru 2011. godine. Insajder je naveo da je za osam godina, od 2003. do 2010. godine, na zakup privatne mehanizacije potrošeno 130 miliona evra bez ikakve kontrole od strane EPS-a, čiji je Kolubara deo, ili od strane Vlade, koja je dužna da kontroliše rad svih javnih preduzeća. ...11.04.2014.

Opšta javnost u Srbiji je za razliku od stručne, doživela veliko iznanađenje kada je na svetlost počeli izlaziti korupcija u Kolubarskom basenu. Najveću ulogu u razotkrivanju učinio je serijal: Insajder: prevara veka čije je emitovanje počelo na TV B92 u januaru 2011. godine. Insajder je naveo da je za osam godina, od 2003. do 2010. godine, na zakup privatne mehanizacije potrošeno 130 miliona evra bez ikakve kontrole od strane EPS-a, čiji je Kolubara deo, ili od strane Vlade, koja je dužna da kontroliše rad svih javnih preduzeća. ...01.04.2014.

Pozivamo vas na seminar: " PRAVO u oblasti životne sredine- Srbija i EU " koji će se održati 8. i 9. aprila 2014. u hotelu Patria u Subotici.

CEKOR kao partner ZELENOJ AKCIJI iz Hrvatske je u 2013.-toj godini započeo sprovođenje regionalnog IPA projekta " Zagovaranje održive energetike i upravljanja prirodnim resursima u zemljama zapadnog Balkana i Turske, skraćeno - ETNAR ", u sklopu kojeg CEKOR organizuje seminar o pravnim instrumentima (horizontalno zakonodavstvo EU) u oblasti zaštite životne sredine pod nazivom: "PRAVO u oblasti životne sredine- Srbija i EU ". Glavni cilj seminara je upoznati učesnike sa mogućnostima pravne zaštite u oblasti životne sredine, te mogućnostima uticaja na kreiranje politika i zakona, na pojedinačne projekte, kao i na proces pridruživanja EU i obaveze Srbije. Na web stanici cekora možete preuzeti prijavni formular i preliminarni program seminara.

Prijave pošaljite e-mailom najkasnije do 5. aprila 2014. godine na adresu: cekor.subotica@gmail.com ... 

IZDVAJAMO


GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI


STATUT UDRUŽENJA CEKOR


3_2.jpg
Green Energy of SERBIA

Gosti N1:Energija iz uglja preskupa,plaćamo je novcem, ali i ljudskim životima

3_1.jpg
- Protest ispred EBRD: samit uglja i klime